Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (CDEPR), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Baserat på läro- och timplanen beslutad för läsåret 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) används för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
Studenten måste välja mellan SD1116 eller SK2371
6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Studenten måste välja mellan SD1116 eller SK2371
9,0

Inriktningar

Master, flyg- och rymdteknik (AEE)

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

OBS: Årskursinformation angående betygsskala

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) används för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 6,0
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 4,5 4,5
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 9,0
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 6,0
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 6,0

Master, fordonsteknik (FOR)

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 4,5 4,5
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 9,0
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 6,0
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 6,0 6,0

Master, industriell ekonomi (INE)

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Under årskurs 4 och 5 måste CDEPR och CMAST studenter välja en teknikprofil från följande område:

  • Energi
  • Maskinkonstruktion
  • Produktion

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) används för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 6,0
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 9,0
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 6,0
MF131X Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0
MF133X Examensarbete inom mekatronik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0
MG110X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0
MJ146X Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0

Spår, teknisk design (IPDC)

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) används för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 4,5 4,5
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 9,0
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 6,0
MF132X Examensarbete inom teknisk design, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0

Spår, förbränningsmotorteknik (IPUA)

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) används för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs
En av ska läsas av EL1000 eller EL1120
6,0 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 9,0
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs
En av ska läsas av EL1000 eller EL1120
6,0 6,0
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 6,0
MF130X Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0

Spår, maskinkonstruktion (IPUB)

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) används för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 9,0
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 6,0
MF130X Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0

Spår, mekatronik (IPUC)

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) används för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 4,5 4,5
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 3,0 3,0 3,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 9,0
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 6,0
MF133X Examensarbete inom mekatronik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0

Master, marina system (MRS)

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) används för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
En av dessa ska läsas: SG1217 eller SG1220
6,0 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 9,0
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
En av dessa ska läsas: SG1217 eller SG1220
6,0 6,0
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 6,0

Master, industriell produktion (PRM)

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) används för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 9,0
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 6,0
MG110X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0

Master, hållbar energiteknik (SUE)

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) används för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Kan bytas ut mot SG1217 Strömningsmekanik
6,0 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 9,0
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 6,0
MJ146X Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0

Master, teknik och hållbar utveckling (SUT)

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) används för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 6,0
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 7,5
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 9,0
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 6,0
AL126X Examensarbete inom teknik och hållbar utveckling, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0

Spår, Fluidmekanik (TEMA)

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) används för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 9,0
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 6,0
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0

Spår, Hållfasthetsteknik (TEMB)

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) används för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 9,0
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 6,0
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0

Spår, Ljud och vibrationer (TEMC)

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) används för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå
Ett kandidatexamensarbete 15 hp måste läsas. OBS: Årskursinformation angående betygsskala
15,0