Årskurs 4

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (CDEPR), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Baserat på läro- och timplanen beslutad för läsåret 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Inriktningar

Master, flyg- och rymdteknik (AEE)

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TAEEM/HT16/arskurs1

Master, fordonsteknik (FOR)

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TFORM/HT16/arskurs1

Master, industriell ekonomi (INE)

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TINEM/HT16/arskurs1

Teknikprofiler, årskurs 4

Teknikprofil Konstruktion

Läses i årskurs 4:

MF2024 Robust och probabilistisk konstruktion

MF2031 Avancerad prototypframtagning *

samt en av följande två kurser: MF2010 Komponentkonstruktion

MF2011 Systemkonstruktion 9

Teknikprofil Energi

Läses i årskurs 4 MJ2413 Energi och miljö

MJ2411 Förnybar energi

MJ2380 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning 

Teknikprofil Produktion

Läses i årskurs 4 MG2029 Industriell produktion - planering och styrning

samt en av följande två kurser: MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning

MG2130 Industriell produktion - simulering

samt en av följande kurser: MG2009 Avancerad tillverkningsteknik

MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs

MG2110 Avancerad mätteknik 9 MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering

MG2135 PLM - Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning

MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM

MG2038 Digitala fabriker

MG2028 är förkunskapskrav

Teknikprofil Hållfasthetslära

SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar

En av följande två kurser skall väljas:

SE2126 Materialmekanik
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM

Samt en av följande kurser skall väljas

SE2860 FEM modellering
SE2129 Brottmekanik och utmattning
SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran
SE2121 Biomekanik

Kan läsas i åk 3. Ges även i P1 fast på engelska

Spår, teknisk design (IPDC)

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT16/arskurs1

Spår, innovationsledning och produktutveckling (IPDE)

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT16/arskurs1

Spår, förbränningsmotorteknik (IPUA)

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT16/arskurs1

Spår, maskinkonstruktion (IPUB)

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT16/arskurs1

Spår, mekatronik (IPUC)

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT16/arskurs1

Master, marina system (MRS)

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TMRSM/HT16/arskurs1

Master, industriell produktion (PRM)

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TPRMM/HT16/arskurs1

Master, hållbar energiteknik (SUE)

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TSUEM/HT16/arskurs1

Master, teknik och hållbar utveckling (SUT)

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TSUTM/HT16/arskurs1

Spår, Fluidmekanik (TEMA)

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT16/arskurs1

Spår, Hållfasthetsteknik (TEMB)

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT16/arskurs1

Spår, Ljud och vibrationer (TEMC)

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT16/arskurs1