Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (CDEPR), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SG1140 Mekanik II 50505 6,0 hp 6,0
MF1063 Material i design och produktframtagning 50055 9,0 hp 4,5 4,5
SE1020 Hållfasthetslära, grundkurs 50498 9,0 hp 4,5 4,5
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 50084 6,0 hp 6,0
MF1039 Design och produktframtagning, komponenter 60431 6,0 hp 6,0
MF1064 Modellering och simulering i design och produktframtagning 60332 9,0 hp 4,5 4,5
MJ1112 Tillämpad termodynamik 60340 9,0 hp 4,5 4,5
MG1016 Tillverkningsteknik 60360 6,0 hp 6,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF1018 Industriell design Prop
Endast för/obligatorisk för studenter antagna från COPEN
3,0 hp
MG1028 Grundläggande 3D-CAD
Endast för/obligatorisk för studenter antagna från COPEN
1,5 hp