Senast ändrad: 2017-02-08
Godkänd: 2017-02-08

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning, http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning/1.27186

Dessutom tillsätts en del av programmets platser i årskurs1 utifrån resultatet på ett, för studenten, frivilligt Matematik- och fysikprov.

www.matematik-och-fysikprovet.se.