Senast ändrad: 2017-02-08
Godkänd: 2017-02-08

Civilingenjörsprogrammet i Elektroteknik omfattar 300 högskolepoäng, vilket i normal studietakt innebär 5 års heltidsstudier. Utbildningens första tre år är på grundläggande nivå och kan, om studenten ansöker om det, avslutas med en teknologie kandidatexamen. De två avslutande åren är på avancerad nivå. 

De första tre åren i utbildningen är i huvudsak på svenska, viss engelsk litteratur förekommer dock. De avslutande två årens kurser är i huvudsak på engelska.

Masterprogram som leder till civilingenjörsexamen har innehåll som motsvarar:

  • Elektrofysik
  • Elkraftteknik
  • Inbyggda system
  • Medicinsk teknik
  • Nanoteknik
  • Information och nätverksteknologi
  • Systemteknik och robotik
  • Teknisk fysik

Förutom KTH:s masterprogram dit man som student har platsgaranti kan man även söka till internationella program, dock även utan platsgaranti. Dessa program är:

  • Innovativ energiteknik: Track SENS
  • ICT Innovation: Track Digital Media Teknik, Track Inbyggda System, Track Internet tekniker och arkitekturer