Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Du som är inskriven på civilingenjörsprogrammet i elektroteknik kommer under tredje året att få välja ett av nedan masterprogram.

De olika masterprogrammen har olika förkunskapskrav. För vissa program finns det obligatoriska kurser som du måste läsa för att kunna bli antagen. Det kan vara kurser som du behöver välja som en valfri kurs på CELTE, de är alltså inte obligatoriska under dina första tre år.

Det finns också rekommenderade kurser – vilket är kurser som kan krävas för vissa spår eller fördjupningar inom masterprogrammet. Det kan också vara kurser som kommer att underlätta studierna.

Tänk på att även kurser inom programmet har förkunskapskrav, vilket kan betyda att du kan bli nekad att läsa en kurs för att du saknar rätt förkunskaper.

Elektrofysik

Särskild behörighet: Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3

Rekommenderade kurser:

EI1222 Teoretisk elektroteknik E, påbyggnadskurs

SF1647 Numeriska metoder, grundkurs

SH1012 Modern Fysik

SF1628 Komplex analys

SI1141 Fysikens matematiska metoder

Elkraftteknik

Rekommenderade kurser:

IF1614 Termodynamik och statistisk fysik

SF1647 Numeriska metoder, grundkurs

SF1861 Optimeringslära

Inbyggda system

Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3

Rekommenderade kurser för spår "Embedded Electronics":

SF1546 Numeriska metoder, grundkurs

EI1222 Teoretisk elektroteknik, fortsättningskurs

EP1100 Datakommunikation och datornät

IF1614 Termodynamik och statistisk fysik

SF1628 Komplex analys

Rekommenderade kurser för spår "Embedded Platforms":

SF1546 Numeriska metoder, grundkurs

EP1100 Datakommunikation och datornät

IF1614 Termodynamik och statistisk fysik

DD1388 Programsystemkonstruktion med C++

DD1347 Projektuppgift i datalogi

SF1628 Komplex analys

Rekommenderade kurser för spår "Embedded Software":

SF1662 Diskret matematik

DD1388 Programsystemkonstruktion med C++

EP1100 Datakommunikation och datornät

DD1347 Projektuppgift i datalogi

Rekommenderade kurser för spår "Embedded Control":

EP1100 Datakommunikation och datornät

DD1388 Programsystemkonstruktion med C++

DD1347 Projektuppgift i datalogi

SF1628 Komplex analys

Medicinisk teknik

Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3

Rekommenderade kurser:

SH1012 Modern Fysik

Nanoteknik

Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3 

Rekommenderade kurser:

IF1614 Termodynamik och statistisk fysik

SH1012 Modern Fysik

IH1611 Halvledarkomponenter

Systemteknik och robotik

Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3

Rekommenderade kurser:

DD1320 Tillämpad datalogi

DD1388 Programsystemkonstruktion med C++

SF1647 Numeriska metoder, grundkurs

SF1861 Optimeringslära

SF1628 Komplex analys

Teknisk fysik

Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 – 3

Rekommenderade kurser för alla spår:

IF1614 Termodynamik och statistisk fysik

SH1012 Modern fysik

SI1141 Fysikens matematiska metoder

Rekommenderat för spåren

"Teoretisk fysik", "Subatomär och astrofysik" och "Nanofysik":

SI1151 Kvantfysik

Information och nätverksteknologi

Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3

Rekommenderade kurser:

DD1320 Tillämpad datalogi

EP1100 Datakommunikation och datornät

SF1662 Diskret matematik

EI1222 Teoretisk elektroteknik E, påbyggnadskurs

ICT Innovation (spår: Digital media teknik)

Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3

Rekommenderade kurser:

DD1320 Tillämpad datalogi

DD1388 Programsystemkonstruktion med C++

EP1100 Datakommunikation och Datornät

ICT Innovation (spår: Internetteknik och arkitekturer)

Särskild behörighet:

DD1320 Tillämpad datalogi

EP1100 Datorkommunikation och Datornät

Rekommenderade kurser:

SF1662 Diskret matematik

SF1647 Numeriska metoder, grundkurs

SF1861 Optimeringslära

Innovativ energiteknik (spår: smarta elektriska nätverk och system)

Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3

Observera att undervisningen under årkurs 4 och 5 i de flesta fall är helt och hållet på engelska.

Listan uppdaterad 2017-10-10