Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Baserat på läsårsplan för 2016/2017. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Programet består av obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser och valfria kurser.

När du ansöker om kandidatexamen ska du ha läst 3 villkorligt valfria kurser och en helt valfri kurs. Det finns utrymme i schemat att läsa två av kurserna på våren i tvåan och två på våren i trean (för att vara berättigad till heltidsstudiemedel behöver du vara registrerad på kurser motsvarande 30 hp per termin).

Gällande schemakrockar: Endast obligatoriska kurser är garanterade att inte krocka med andra obligatoriska kurser.
Villkorligt valfria kurser schemaläggs så krockfritt som möjligt. Läser du en kurs som inte finns listad som obligatorisk kurs i din läsårsplan,
måste du själv i samband med kursvalet kontrollera att den inte krockar med andra kurser som du planerar att läsa.

SF1628 Kursen läggs ner och ersätts med en ny kurs i Komplex analys 7,5 hp (SF1691)  som går under period 4 med start våren 2019.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH1110 Elektroteknikens betydelse för ett modernt samhälle 7,5 0,5 0,5 0,5
ED1110 Vektoranalys 4,5 4,5
SK1108 Klassisk fysik, mekanik och våg 7,5 7,5
EI1220 Teoretisk elektroteknik E 10,5 3,0 7,5
EQ1110 Tidskontinuerliga signaler och system 6,0 6,0
EN1020 Elektroprojekt, del II 6,0 1,0 2,5 2,5
SF1920 Sannolikhetsteori och statistik
ersätter SF1901 som är nedlagd
60127 6,0 6,0
EQ1120 Tidsdiskreta signaler och system 60802 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EI1222 Teoretisk elektroteknik, fortsättningskurs 60821 6,0 6,0
EP1100 Datakommunikation och datornät 60780 7,5 7,5
IH1611 Halvledarkomponenter 60957 7,5 7,5
DD1320 Tillämpad datalogi 60511 6,0 4,0 2,0
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 60732 7,5 4,0 3,5
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 60449 6,0 3,0 3,0
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 60340 6,0 4,0 2,0
SF1662 Diskret matematik 60367 7,5 3,5 4,0
SH1012 Modern fysik 60145 8,0 2,0 6,0
SF1691 Komplex analys
ersätter SF1628
60374 7,5 7,5
SF1861 Optimeringslära 60281 6,0 6,0
SK1119 Termodynamik och statistisk fysik 60179 7,5 7,5