Behörighet och urval

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2020-02-21
Godkänd: 2020-02-21

För antagning krävs uppfyllande av grundläggande behörighet samt följande krav på särskild behörighet:

Matematik 4/Matematik E, Fysik 2/Fysik B och Kemi 1/Kemi A, med lägst betyget E /Godkänt.

Urval sker utifrån gymnasiebetyg och resultat på högskoleprovet, två tredjedelar av platserna tillsätts på grundval av betyg och en tredjedel på grundval av högskoleprovet.

Dessutom tillsätts högst en tredjedel av programmets platser genom ett provurval, matematik- och fysikprovet. Anmälan till provet görs enligt anvisningar på provets hemsida.