Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1314 Programmering för interaktiva medier 8,0 hp Grundnivå
ED1100 Ingenjörsvetenskap 7,5 hp Grundnivå
MJ1530 Fysik, Kemi, Energi och Miljö 15,0 hp Grundnivå
SF1661 Perspektiv på matematik 6,0 hp Grundnivå
SF1662 Diskret matematik 7,5 hp Grundnivå
UCK210 Lärande som professionellt uppdrag Kursen ges vid Stockholms universitet och examineras i början av januari 2014. Har kurskod DIK200 vid Stockholms universitet 8,5 hp Grundnivå
UMK212 Matematikdidaktik med verksamhetsförlagd utbildning för gymnasiet Kursen ges vid Stockholms universitet och inkluderar 4,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 7,5 hp Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF0003 Introduktion i matematik 1,5 fup Förberedande nivå

Kompletterande information

Det första året i utbildningen läses alla kurser gemensamt, i slutet av vårterminen väljer studenterna en av de fyra inriktningarna:

Matematik och Fysik, Matematik och Kemi, Matematik och Teknik med inriktning mot Energi och Miljö, Matematik och Teknik med inriktning mot Informations- och kommunikationsteknik.

Matematik och fysik (MAFY)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF1672 Linjär algebra 7,5 hp Grundnivå
SF1673 Analys i en variabel 7,5 hp Grundnivå
SF1674 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SG1112 Mekanik I 9,0 hp Grundnivå
SI1122 Termodynamik 5,0 hp Grundnivå
SI1146 Vektoranalys 4,0 hp Grundnivå
SK1104 Klassisk fysik 7,5 hp Grundnivå
UCK310 Läraren, ledaren och skolan Gemensam kurs 6,0 hp Grundnivå
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik Gemensam kurs 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KOMMER ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Teknisk fysik åk 1. CTFYS kommer fr o m H16 att göra vissa ändringar i sin utbildningsplan, detta kommer även att påverka CLGYM/MAFY främst åk 2 och åk3

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
LT1022 Vetenskap, Teknik och Lärande Kursen läses gemensamt och inkluderar 9 hp VFU 11,0 hp Grundnivå
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Kursen läses gemensamt 4,0 hp Avancerad nivå
SF1544 Numeriska metoder, grundkurs IV 6,0 hp Grundnivå
SF1683 Differentialekvationer och transformmetoder 9,0 hp Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp Grundnivå
SG1113 Mekanik, fortsättningskurs 6,0 hp Grundnivå
SH1014 Modern fysik 4,0 hp Grundnivå
SI1155 Teoretisk fysik 6,0 hp Grundnivå
SI1200 Fysikens matematiska metoder 4,0 hp Grundnivå
SK1105 Experimentell fysik 4,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KOMMER ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Teknisk fysik åk 2. CTFYS kommer fr o m H16 att göra vissa ändringar i sin utbildningsplan, detta kommer även att påverka CLGYM/MAFY främst åk 2 och åk3.

Obligatorisk kurs som är under inrättande där kurskod ännu inte är satt (kursnamnet är preliminärt):

Teoretisk fysik

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (53,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 hp Avancerad nivå
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp Grundnivå
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 hp Avancerad nivå
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 hp Avancerad nivå
SH1015 Tillämpad modern fysik 5,0 hp Grundnivå
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 9,0 hp Avancerad nivå
UMK703 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik Kursen inkluderar 12 hp VFU 15,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt
Villkorligt valbara kurser inom Fysik/Matematik ca 11 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAFY åk 4 under läsår 14/15

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 hp Avancerad nivå
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
SF2719 Matematikens historia 6,0 hp Avancerad nivå
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 hp Avancerad nivå
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp Avancerad nivå
ED2200 Energi och fusionsforskning 6,0 hp Avancerad nivå
EF2200 Plasmafysik 6,0 hp Avancerad nivå
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp Avancerad nivå
EG2340 Vindkraftsystem 7,5 hp Avancerad nivå
EI2430 Högspänningsteknik 7,5 hp Avancerad nivå
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp Grundnivå
EJ2301 Effektelektronik 6,0 hp Avancerad nivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 6,0 hp Avancerad nivå
IH1611 Halvledarkomponenter 7,5 hp Grundnivå
IH2653 Simulering av halvledarkomponenter 7,5 hp Avancerad nivå
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp Avancerad nivå
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp Avancerad nivå
SE1055 Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder 9,0 hp Grundnivå
SE2121 Biomekanik 9,0 hp Avancerad nivå
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp Grundnivå
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF2718 Matematik för kemister 6,0 hp Avancerad nivå
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp Avancerad nivå
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp Avancerad nivå
SG2150 Stelkroppsdynamik 7,0 hp Avancerad nivå
SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 hp Avancerad nivå
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp Avancerad nivå
SG2221 Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 7,5 hp Avancerad nivå
SH2103 Subatomär fysik 7,5 hp Avancerad nivå
SH2203 Experimentell partikelfysik 7,5 hp Avancerad nivå
SH2302 Kärnfysik 8,0 hp Avancerad nivå
SH2314 Medicinsk avbildning, signaler och system 7,5 hp Avancerad nivå
SH2402 Astrofysik 6,0 hp Avancerad nivå
SH2600 Reaktorfysik, större kurs 9,0 hp Avancerad nivå
SH2601 Reaktorfysik, mindre kurs 6,0 hp Avancerad nivå
SI1162 Statistisk fysik 7,5 hp Grundnivå
SI1336 Simulering och modellering 6,0 hp Grundnivå
SI2371 Speciell relativitetsteori 6,0 hp Avancerad nivå
SI2372 Allmän relativitetsteori 3,0 hp Avancerad nivå
SI2400 Teoretisk partikelfysik 7,5 hp Avancerad nivå
SI2510 Statistisk mekanik 7,5 hp Avancerad nivå
SI2520 Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem 7,5 hp Avancerad nivå
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 hp Avancerad nivå
SI2540 Komplexa system 7,5 hp Avancerad nivå
SI2600 Kondenserade materiens teori 7,5 hp Avancerad nivå
SK2300 Optisk fysik 6,0 hp Avancerad nivå
SK2301 Optisk fysik, tilläggskurs 3,0 hp Avancerad nivå
SK2320 Optisk problemlösning 6,0 hp Avancerad nivå
SK2402 Fotonikens grundprinciper 7,5 hp Avancerad nivå
SK2403 Tillämpad fotonik 6,0 hp Avancerad nivå
SK2411 Laserfysik 7,5 hp Avancerad nivå
SK2512 Cellulär biofysik Endast en av kurserna SK2512 eller SK2513 får läsas 10,0 hp Avancerad nivå
SK2513 Cellodling: teori och praktik Endast en av kurserna SK2512 eller SK2513 får läsas 4,0 hp Avancerad nivå
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 hp Avancerad nivå
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 12,0 hp Avancerad nivå
SK2700 Mesoskopisk fysik 8,0 hp Avancerad nivå
SK2710 Spinnelektronik 8,0 hp Avancerad nivå
SK2758 Fasta tillståndets fysik 7,5 hp Avancerad nivå
SK2759 Supraledning och tillämpningar 6,0 hp Avancerad nivå
SK2760 Nanomaterialkemi 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Merparten av kurserna läses gemensamt
Villkorligt valbara kurser inom Fysik/Matematik minst 9 hp

 

Matematik och kemi (MAKE)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (67,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KA1040 Perspektivkurs forskning och innovation 8,5 hp Grundnivå
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 6,0 hp Grundnivå
KD1290 Kemisk analys 8,5 hp Grundnivå
KE1150 Teknisk kemi 10,0 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
UCK310 Läraren, ledaren och skolan Läses gemensamt 6,0 hp Grundnivå
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik Läses gemensamt 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna läses med Kemiteknik åk 1

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (61,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KA1040 Perspektivkurs forskning och innovation fortsättning från åk 2, med 7,5 hp 8,5 hp Grundnivå
KD1070 Molekylär struktur 6,0 hp Grundnivå
KD1080 Kemisk dynamik 6,0 hp Grundnivå
KE1160 Termodynamik 7,5 hp Grundnivå
LT1022 Vetenskap, Teknik och Lärande Kursen läses gemensamt och inkluderar 9 hp VFU 11,0 hp Grundnivå
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Läses gemensamt 4,0 hp Avancerad nivå
SF1514 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna läses med Kemiteknik åk 2

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (48,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 hp Avancerad nivå
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 hp Avancerad nivå
SF2718 Matematik för kemister 6,0 hp Avancerad nivå
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 9,0 hp Avancerad nivå
UMK703 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik Inkluderar 12 hp VFU 15,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt inom programmet

Villkorligt valbara kurser inom Matematik/kemi ca 12 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAKE åk 4 för läsår 14/15

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (57,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 hp Avancerad nivå
BB1050 Bioteknik 6,0 hp Grundnivå
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
SF2719 Matematikens historia 6,0 hp Avancerad nivå
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 hp Avancerad nivå
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Merparten av kurserna läses gemensamt
Villkorligt valbara kurser inom Kemi/Matematik ca 3 hp

 

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AE1503 Miljösystemanalys för lärare 6,0 hp Grundnivå
MJ1508 Ekologi och Miljöeffekter 7,5 hp Grundnivå
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys Samläsning med CINEK åk 1 7,5 hp Grundnivå
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 hp Grundnivå
UCK310 Läraren, ledaren och skolan Läses gemensamt 6,0 hp Grundnivå
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik Läses gemensamt 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Energi och miljö åk 1

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KE1060 Material- och energibalanser 7,5 hp Grundnivå
LT1022 Vetenskap, Teknik och Lärande Gemensam kurs inkluderar 9 hp VFU 11,0 hp Grundnivå
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Gemensam kurs 4,0 hp Avancerad nivå
MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 hp Grundnivå
MJ1145 Energisystem 7,5 hp Grundnivå
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp Grundnivå
SF1910 Tillämpad statistik 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Energi och miljö åk 2

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (54,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2209 Energisystem i samhället 6,0 hp Avancerad nivå
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 hp Avancerad nivå
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 hp Avancerad nivå
SF2718 Matematik för kemister 6,0 hp Avancerad nivå
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 9,0 hp Avancerad nivå
UMK703 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik Kursen inkluderar 12 hp VFU 15,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt

Villkorligt valfria kurser ca 6 hp inom matematik eller teknik

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TEMI åk 4 för läsår 14/15

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 hp Avancerad nivå
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
SF2719 Matematikens historia 6,0 hp Avancerad nivå
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 hp Avancerad nivå
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Villkorligt valfria kurser ca 9 hp inom matematik eller teknik

Merparten av kurserna läses gemensamt

 

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1325 Tillämpad datalogi med etik 7,5 hp Grundnivå
DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 1,5 hp Avancerad nivå
DH2624 Människa-datorinteraktion med didaktisk inriktning 7,5 hp Avancerad nivå
IS1500 Datorteknik och komponenter 9,0 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
UCK310 Läraren, ledaren och skolan Gemensam kurs 6,0 hp Grundnivå
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik Gemensam kurs 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Data eller Mediateknik åk 1

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1361 Programmeringsparadigm 7,5 hp Grundnivå
DD1368 Databasteknik för D 6,0 hp Grundnivå
DD1393 Mjukvarukonstruktion 10,5 hp Grundnivå
DD1395 Fördjupande uppsats i datalogi 3,0 hp Grundnivå
LT1022 Vetenskap, Teknik och Lärande Gemensam kurs, inkluderar 9 hp VFU 11,0 hp Grundnivå
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Gemensam kurs 4,0 hp Avancerad nivå
SF1514 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Data eller Mediateknik åk 2

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (42,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 hp Avancerad nivå
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 hp Avancerad nivå
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 9,0 hp Avancerad nivå
UMK703 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik Kursen inkluderar 12 hp VFU 15,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt

Villkorligt valfria kurser inom Matematik eller Informations- och kommunikationsteknik ca 18 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TIKT åk 4 för läsår 14/15

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 hp Avancerad nivå
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
SF2719 Matematikens historia 6,0 hp Avancerad nivå
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 hp Avancerad nivå
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1351 Logik för dataloger 7,5 hp Grundnivå
DD1362 Programmeringsparadigm 6,0 hp Grundnivå
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 7,5 hp Grundnivå
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 3,0 hp Grundnivå
DD1418 Språkteknologi med introduktion till maskininlärning Endast en av kurserna DD2418 eller DD1418 får läsas. 6,0 hp Grundnivå
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp Avancerad nivå
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp Avancerad nivå
DD2372 Automater och språk 6,0 hp Avancerad nivå
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp Avancerad nivå
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp Avancerad nivå
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp Avancerad nivå
DD2445 Komplexitetsteori 7,5 hp Avancerad nivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp Avancerad nivå
DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp Avancerad nivå
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp Avancerad nivå
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp Avancerad nivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp Avancerad nivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp Avancerad nivå
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp Avancerad nivå
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 hp Avancerad nivå
MG2128 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning, större kurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp Grundnivå
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 hp Avancerad nivå
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF2718 Matematik för kemister 6,0 hp Avancerad nivå
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp Avancerad nivå
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Merparten av kurserna läses gemensamt

Villkorligt valbara kurser inom Informations- och kommunikationsteknik/Matematik ca 9 hp