Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (CMAST), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Endast de studerande som antas till årskurs 2 på civilingenjörsutbildningen i maskinteknik 300 hp, från civilingenjörsutbildningen, öppen ingång, ska läsa den villkorligt valbara kursen MG1028 Grundläggande 3D CAD, 1,5 hp.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1026 Tillverkningsteknik 6,0 hp 6,0
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp 6,0
SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 12,0 hp 3,0 9,0
SG1140 Mekanik II 6,0 hp 6,0
MF1044 Maskinkomponenter 60565 6,0 hp 6,0
MF1016 Elektroteknik 60560 9,0 hp 4,5 4,5
MJ1112 Tillämpad termodynamik 60945 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 60734 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1028 Grundläggande 3D-CAD
Obligatorisk för studerande antagna från COPEN
1,5 hp 1,5

Inriktningar

Endast de studerande som antas till årskurs 2 på civilingenjörsutbildningen i maskinteknik 300 hp, från civilingenjörsutbildningen, öppen ingång, ska läsa den villkorligt valbara kursen MG1028 Grundläggande 3D CAD, 1,5 hp.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1026 Tillverkningsteknik 6,0 hp 6,0
LS1433 Franska A2 för ingenjörer 7,5 hp 4,0 3,5
SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 12,0 hp 3,0 9,0
SG1140 Mekanik II 6,0 hp 6,0
MF1044 Maskinkomponenter 60565 6,0 hp 6,0
LS1434 Franska B1 för ingenjörer 60906 7,5 hp 4,0 3,5
MF1016 Elektroteknik 60560 9,0 hp 4,5 4,5
MJ1112 Tillämpad termodynamik 60945 9,0 hp 4,5 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1028 Grundläggande 3D-CAD
Obligatorisk för studerande antagna från COPEN
1,5 hp 1,5

Endast de studerande som antas till årskurs 2 på civilingenjörsutbildningen i maskinteknik 300 hp, från civilingenjörsutbildningen, öppen ingång, ska läsa den villkorligt valbara kursen MG1028 Grundläggande 3D CAD, 1,5 hp.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1026 Tillverkningsteknik 6,0 hp 6,0
LS1443 Spanska A2 för ingenjörer 7,5 hp 4,0 3,5
SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 12,0 hp 3,0 9,0
SG1140 Mekanik II 6,0 hp 6,0
MF1044 Maskinkomponenter 60565 6,0 hp 6,0
LS1448 Spanska B1 för ingenjörer 60895 7,5 hp 4,0 3,5
MF1016 Elektroteknik 60560 9,0 hp 4,5 4,5
MJ1112 Tillämpad termodynamik 60945 9,0 hp 4,5 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1028 Grundläggande 3D-CAD
Obligatorisk för studerande antagna från COPEN
1,5 hp 1,5

Endast de studerande som antas till årskurs 2 på civilingenjörsutbildningen i maskinteknik 300 hp, från civilingenjörsutbildningen, öppen ingång, ska läsa den villkorligt valbara kursen MG1028 Grundläggande 3D CAD, 1,5 hp.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1026 Tillverkningsteknik 6,0 hp 6,0
MG1028 Grundläggande 3D-CAD
Obligatorisk för studerande antagna från COPEN
1,5 hp 1,5
LS1423 Tyska A2 för ingenjörer 7,5 hp 4,0 3,5
SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 12,0 hp 3,0 9,0
SG1140 Mekanik II 6,0 hp 6,0
MF1044 Maskinkomponenter 60565 6,0 hp 6,0
LS1424 Tyska B1 för ingenjörer 60899 7,5 hp 4,0 3,5
MF1016 Elektroteknik 60560 9,0 hp 4,5 4,5
MJ1112 Tillämpad termodynamik 60945 9,0 hp 4,5 4,5

Detta gäller läsår 2018/1209. Vissa ändringar kan förekomma.