Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2018/2019. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

 • Flyg- och rymdteknik
 • Fordonsteknik
 • Hållbar energiteknik
 • Industriell ekonomi (Teknikprofiler: Konstruktion, Energi, Produktion eller Hållfasthetslära)
 • Industriell produktion
 • Industriell produktutveckling
  Spår, Förbränningsmotorteknik
  Spår, Maskinkonstruktion
  Spår, Mekatronik
 • Integrerad produktdesign
  Spår, Innovationsledning och produktutveckling
 • Kärnenergiteknik
 • Marina system
 • Tillämpad matematik och beräkningsmatematik (Teknikprofiler:Produktion & energi eller Hållfasthetslära)
 • Teknisk mekanik
  Spår, Strömningsmekanik
  Spår, Hållfasthetsteknik
  Spår, Ljud och vibrationer
 • Teknik och hållbar utveckling (Teknikprofiler: Konstruktion, Energi, Produktion eller Hållfasthetslära)

Vissa av masterprogrammen har behörighetsgivande kurser.

Följande masterprogram leder också till Civilingenjörsexamen i Maskinteknik, men studenter söker i ordinarie antagningsomgång för master och magisterprogram i konkurrens med alla andra sökande. Ingen platsgaranti ges för dessa program:

 • Miljövänliga energisystem (SELECT)
 • Aeroelasticitet i turbomaskiner (THRUST)
  Studenter som läser civilingenjorsprogrammet i Maskinteknik kan bara läsa spåren Aeromechanical & Material Design (Universite de Liege, Belgium) eller Structural Vibration and Fatigue (Aristotle University of Thessaloniki, Greece) genom Aeroelasticitet i turbomaskiner som en del av civilingenjorsprogrammet.
 • Teknik och ledning för energi- och miljösystem (ME3)

Inriktningar

Master, industriell ekonomi (INE)

Kurser (INE)

Teknik profil för CMAST-teknologer som läser Industriell ekonomi (TINEM)

En av följande teknik profiler specificerad i läsårsplanen för civilingenjörsutbildningen ska väljas och läsas under årskurs 4-5 (årskurs 1-2 på masterprogrammet):

Teknikprofiler, årskurs 4
(läses i årskurs 4-5)

 • Teknikprofil Konstruktion
  Kurser motsvarande minst 18 hp, på listan nedan, skall läsas i åk 4-5:
  MF2101 Maskinkonstruktion  6 hp
  MF2102 Maskinkonstruktion projektkurs 6 hp
  MF2010 Komponentkonstruktion 6 hp
  MF2011 Systemkonstruktion 9 hp
  MF2019 CAD 3D-modellering och  Visualisering 6 hp *
  MF2024 Robust konstruktion 6 hp
  * Ges i period 2 och 4
 • Teknikprofil Energi
  MJ2413 Energi och miljö 6 hp
  MJ2411 Förnybar energi 6 hp *
  MJ2380 Introduktion till energisystemanalys och tillämpning 9 hp
  *kan även läsas i åk 5
 • Teknikprofil Produktion
  MG2029 Industriell produktion - planering och styrning 6 hp
  (MG1024 Produktion läses i åk 3, då den är behörighetsgivande kurs för MG2029)

  En av följande två kurser skall väljas:

  MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning 6 hp
  MG2130 Industriell produktion - simulering 9 hp

  Samt en av följande kurser skall väljas, kan läsas i åk 4 eller åk 5

  MG2009 Avancerad tillverkningsteknik 6 hp
  MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs 9 hp
  MG2110 Avancerad mätteknik 9 hp
  MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering 6 hp *
  MG2135 PLM - Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning 9 hp
  MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM 6 hp
  MG2038 Digitala fabriker 6 hp **
  MG2010 Modern industriell mätteknik 6 hp
  * MG2028 är förkunskapskrav
  ** MG2130 är förkunskapskrav
 • Teknikprofil Hållfasthetslära 
  SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6 hp *

  En av följande två kurser skall väljas:

  SE2126 Materialmekanik 9 hp
  SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9 hp

  Samt en av följande kurser skall väljas

  SE2860 Modellering i FEM 8 hp
  SE2137 Utmattning 6 hp
  SE2139 Brottmekanik 6 hp
  SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran 7,5 hp
  SE2121 Biomekanik 9 hp
  * Läses med fördel i åk 3. Ges också i period 1 på engelska.

Teknikprofil Konstruktion
Kurser motsvarande minst 18 hp, på listan nedan, inom profilen, skall läsas i åk 4-5.

Teknikprofil Energi
Kurserna på listan nedan, inom profilen, skall läsas i åk 4-5.

Teknikprofil Produktion
Inom profilen ska kursen MG2029 läsas, samt en av kurserna MG2028 eller MG2130.
Utöver dessa kurser ska en av övrigt villkorligt valfria kurser inom profilen läsas i åk 4-5.

Teknikprofil Hållfasthetslära
Inom profilen ska kursen SE1025 läsas, samt en av kurserna SE2126 eller SE2132.
Utöver dessa kurser ska en av övrigt villkorligt valfria kurser inom profilen läsas i åk 4-5.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2101 Maskinkonstruktion Teknikprofil - Konstruktion 6,0 hp 6,0
MG2029 Industriell produktion - planering och styrning Teknikprofil - Produktion 6,0 hp 6,0
MG2038 Digitala fabriker Teknikprofil - Produktion 6,0 hp 6,0
SE2137 Utmattning Teknikprofil - Hållfasthetslära 6,0 hp 6,0
MG2009 Avancerad tillverkningsteknik Teknikprofil - Produktion 6,0 hp 4,5 1,5
MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning Teknikprofil - Produktion 6,0 hp 1,5 4,5
MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs Teknikprofil - Produktion 9,0 hp 4,5 4,5
MG2110 Avancerad mätteknik Teknikprofil - Produktion 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2411 Förnybar energi Teknikprofil - Energi 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2413 Energi och miljö Teknikprofil - Energi 6,0 hp 3,0 3,0
SE2126 Materialmekanik Teknikprofil - Hållfasthetslära 9,0 hp 4,5 4,5
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM Teknikprofil - Hållfasthetslära 9,0 hp 4,5 4,5
MF2010 Komponentkonstruktion Teknikprofil - Konstruktion 6,0 hp 6,0
MF2102 Maskinkonstruktion projektkurs Teknikprofil - Konstruktion 6,0 hp 6,0
SE2860 Modellering i FEM Teknikprofil - Hållfasthetslära 8,0 hp 8,0
MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering, projektkurs Teknikprofil - Produktion 6,0 hp 3,0 3,0
MG2130 Modellering och simulering av industriella processer Teknikprofil - Produktion 9,0 hp 4,5 4,5
MF2024 Robust konstruktion Teknikprofil - Konstruktion 60091 6,0 hp 6,0
MJ2380 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning Teknikprofil - Energi 61471 9,0 hp 9,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar Teknikprofil - Hållfasthetslära 60023 6,0 hp 6,0
SE2139 Brottmekanik Teknikprofil - Hållfasthetslära 60676 6,0 hp 6,0
MF2011 Systemkonstruktion Teknikprofil - Konstruktion 60083 9,0 hp 4,0 5,0
MG2135 PLM, Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning Teknikprofil - Produktion 60105 9,0 hp 4,5 4,5
MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering Teknikprofil - Konstruktion 60086 6,0 hp 6,0
MG2010 Modern industriell mätteknik Teknikprofil - Produktion 60093 6,0 hp 6,0
MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM Teknikprofil - Produktion 60100 6,0 hp 6,0
SE2121 Biomekanik Teknikprofil - Hållfasthetslära 60685 9,0 hp 9,0
SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran Teknikprofil - Hållfasthetslära 60687 7,5 hp 7,5

Master, matematik (MTH)

Kurser (MTH)

Teknik profil för CMAST-teknologer som läser Tillämpad matematik och Beräkningsmatematik (TTMAM)

En av följande teknik profiler specificerad i läsårsplanen för civilingenjörsutbildningen, ska väljas och läsas under årskurs 4-5 (årskurs 1-2 på masterprogrammet):

Teknikprofiler, årskurs 4-5
(läses i årskurs 4-5)

 • Teknik profil: Produktion och energi
  MG2130 Modellering och simulering av industriella processer 9 hp
  MJ2380 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning 9 hp
 • Teknik profil: Hållfasthetslära 
  SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6 hp * 

  En av följande två kurser skall väljas:

  SE2126 Materialmekanik 9 hp
  SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9 hp

  Samt en av följande kurser skall väljas
  SE2860 Modellering i FEM 8 hp
  SE2137 Utmattning 6 hp
  SE2139 Brottmekanik 6 hp
  SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran 7,5 hp
  SE2121 Biomekanik 9 hp
  * Läses med fördel i åk 3. Ges också i period 1 på engelska.

 

 • Teknik profil: Konstruktion
  Kurser motsvarande minst 18 hp, på listan nedan, skall läsas i åk 4-5:
  MF2101 Maskinkonstruktion  6 hp
  MF2102 Maskinkonstruktion projektkurs 6 hp
  MF2010 Komponentkonstruktion 6 hp
  MF2011 Systemkonstruktion 9 hp
  MF2019 CAD 3D-modellering och  Visualisering 6 hp *
  MF2024 Robust konstruktion 6 hp
  * Ges i period 2 och 4

Teknikprofil Produktion och energi
Kurserna på listan nedan, inom profilen, skall läsas i åk 4-5.

Teknikprofil Hållfasthetslära
Inom profilen ska kursen SE1025 läsas, samt en av kurserna SE2126 eller SE2132.
Utöver dessa kurser ska en av övrigt villkorligt valfria kurser inom profilen läsas i åk 4-5.

Teknikprofil Konstruktion
Kurser motsvarande minst 18 hp, på listan nedan, inom profilen, skall läsas i åk 4-5.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2101 Maskinkonstruktion Teknikprofil - Konstruktion 6,0 hp 6,0
SE2137 Utmattning Teknikprofil - Hållfasthetslära 6,0 hp 6,0
SE2126 Materialmekanik Teknikprofil - Hållfasthetslära 9,0 hp 4,5 4,5
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM Teknikprofil - Hållfasthetslära 9,0 hp 4,5 4,5
MF2010 Komponentkonstruktion Teknikprofil - Konstruktion 6,0 hp 6,0
MF2102 Maskinkonstruktion projektkurs Teknikprofil - Konstruktion 6,0 hp 6,0
SE2860 Modellering i FEM Teknikprofil - Hållfasthetslära 8,0 hp 8,0
MG2130 Modellering och simulering av industriella processer Teknikprofil - Produktion och energi 9,0 hp 4,5 4,5
MF2024 Robust konstruktion Teknikprofil - Konstruktion 60091 6,0 hp 6,0
MJ2380 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning Teknikprofil - Produktion och energi 61471 9,0 hp 9,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar Teknikprofil - Hållfasthetslära 60023 6,0 hp 6,0
SE2139 Brottmekanik Teknikprofil - Hållfasthetslära 60676 6,0 hp 6,0
MF2011 Systemkonstruktion Teknikprofil - Konstruktion 60083 9,0 hp 4,0 5,0
MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering Teknikprofil - Konstruktion 60086 6,0 hp 6,0
SE2121 Biomekanik Teknikprofil - Hållfasthetslära 60685 9,0 hp 9,0
SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran Teknikprofil - Hållfasthetslära 60687 7,5 hp 7,5

Master, teknik och hållbar utveckling (SUT)

Kurser (SUT)

Teknik profil för CMAST-teknologer som läser Teknik och hållbar utveckling (TSUTM)

En av följande teknik profiler specificerad i läsårsplanen för civilingenjörsutbildningen ska väljas och läsas under årskurs 4-5 (årskurs 1-2 på masterprogrammet):

Teknikprofiler, årskurs 4
(läses i årskurs 4-5)

 • Teknikprofil Konstruktion
  Kurser motsvarande minst 18 hp, på listan nedan, skall läsas i åk 4-5:
  MF2101 Maskinkonstruktion  6 hp
  MF2102 Maskinkonstruktion projektkurs 6 hp
  MF2010 Komponentkonstruktion 6 hp
  MF2011 Systemkonstruktion 9 hp
  MF2019 CAD 3D-modellering och  Visualisering 6 hp *
  MF2024 Robust konstruktion 6 hp
  * Ges i period 2 och 4
 • Teknikprofil Energi
  MJ2413 Energi och miljö 6 hp
  MJ2411 Förnybar energi 6 hp *
  MJ2380 Introduktion till energisystemanalys och tillämpning 9 hp
  *kan även läsas i åk 5
 • Teknikprofil Produktion
  MG2029 Industriell produktion - planering och styrning 6 hp
  (MG1024 Produktion läses i åk 3, då den är behörighetsgivande kurs för MG2029)

  En av följande två kurser skall väljas:

  MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning 6 hp
  MG2130 Industriell produktion - simulering 9 hp

  Samt en av följande kurser skall väljas, kan läsas i åk 4 eller åk 5

  MG2009 Avancerad tillverkningsteknik 6 hp
  MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs 9 hp
  MG2110 Avancerad mätteknik 9 hp
  MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering 6 hp *
  MG2135 PLM - Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning 9 hp
  MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM 6 hp
  MG2038 Digitala fabriker 6 hp **
  MG2010 Modern industriell mätteknik 6 hp
  * MG2028 är förkunskapskrav
  ** MG2130 är förkunskapskrav
 • Teknikprofil Hållfasthetslära 
  SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6 hp *

  En av följande två kurser skall väljas:

  SE2126 Materialmekanik 9 hp
  SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9 hp

  Samt en av följande kurser skall väljas

  SE2860 Modellering i FEM 8 hp
  SE2137 Utmattning 6 hp
  SE2139 Brottmekanik 6 hp
  SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran 7,5 hp
  SE2121 Biomekanik 9 hp
  * Läses med fördel i åk 3. Ges också i period 1 på engelska.

Teknikprofil Konstruktion
Kurser motsvarande minst 18 hp, på listan nedan, inom profilen, skall läsas i åk 4-5.

Teknikprofil Energi
Kurserna på listan nedan, inom profilen, skall läsas i åk 4-5.

Teknikprofil Produktion
Inom profilen ska kursen MG2029 läsas, samt en av kurserna MG2028 eller MG2130.
Utöver dessa kurser ska en av övrigt villkorligt valfria kurser inom profilen läsas i åk 4-5.

Teknikprofil Hållfasthetslära
Inom profilen ska kursen SE1025 läsas, samt en av kurserna SE2126 eller SE2132.
Utöver dessa kurser ska en av övrigt villkorligt valfria kurser inom profilen läsas i åk 4-5.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2101 Maskinkonstruktion Teknikprofil - Konstruktion 6,0 hp 6,0
MG2029 Industriell produktion - planering och styrning Teknikprofil - Produktion 6,0 hp 6,0
MG2038 Digitala fabriker Teknikprofil - Produktion 6,0 hp 6,0
SE2137 Utmattning Teknikprofil - Hållfasthetslära 6,0 hp 6,0
MG2009 Avancerad tillverkningsteknik Teknikprofil - Produktion 6,0 hp 4,5 1,5
MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning Teknikprofil - Produktion 6,0 hp 1,5 4,5
MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs Teknikprofil - Produktion 9,0 hp 4,5 4,5
MG2110 Avancerad mätteknik Teknikprofil - Produktion 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2411 Förnybar energi Teknikprofil - Energi 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2413 Energi och miljö Teknikprofil - Energi 6,0 hp 3,0 3,0
SE2126 Materialmekanik Teknikprofil - Hållfasthetslära 9,0 hp 4,5 4,5
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM Teknikprofil - Hållfasthetslära 9,0 hp 4,5 4,5
MF2010 Komponentkonstruktion Teknikprofil - Konstruktion 6,0 hp 6,0
MF2102 Maskinkonstruktion projektkurs Teknikprofil - Konstruktion 6,0 hp 6,0
SE2860 Modellering i FEM Teknikprofil - Hållfasthetslära 8,0 hp 8,0
MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering, projektkurs Teknikprofil - Produktion 6,0 hp 3,0 3,0
MG2130 Modellering och simulering av industriella processer Teknikprofil - Produktion 9,0 hp 4,5 4,5
MF2024 Robust konstruktion Teknikprofil - Konstruktion 60091 6,0 hp 6,0
MJ2380 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning Teknikprofil - Energi 61471 9,0 hp 9,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar Teknikprofil - Hållfasthetslära 60023 6,0 hp 6,0
SE2139 Brottmekanik Teknikprofil - Hållfasthetslära 60676 6,0 hp 6,0
MF2011 Systemkonstruktion Teknikprofil - Konstruktion 60083 9,0 hp 4,0 5,0
MG2135 PLM, Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning Teknikprofil - Produktion 60105 9,0 hp 4,5 4,5
MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering Teknikprofil - Konstruktion 60086 6,0 hp 6,0
MG2010 Modern industriell mätteknik Teknikprofil - Produktion 60093 6,0 hp 6,0
MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM Teknikprofil - Produktion 60100 6,0 hp 6,0
SE2121 Biomekanik Teknikprofil - Hållfasthetslära 60685 9,0 hp 9,0
SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran Teknikprofil - Hållfasthetslära 60687 7,5 hp 7,5