Årskurs 4

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (CMAST), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2018/2019. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

 • Flyg- och rymdteknik
 • Fordonsteknik
 • Hållbar energiteknik
 • Industriell ekonomi (Teknikprofiler: Konstruktion, Energi, Produktion eller Hållfasthetslära)
 • Industriell produktion
 • Industriell produktutveckling
  Spår, Förbränningsmotorteknik
  Spår, Maskinkonstruktion
  Spår, Mekatronik
 • Integrerad produktdesign
  Spår, Innovationsledning och produktutveckling
 • Kärnenergiteknik
 • Marina system
 • Tillämpad matematik och beräkningsmatematik (Teknikprofiler:Produktion & energi eller Hållfasthetslära)
 • Teknisk mekanik
  Spår, Strömningsmekanik
  Spår, Hållfasthetsteknik
  Spår, Ljud och vibrationer
 • Teknik och hållbar utveckling (Teknikprofiler: Konstruktion, Energi, Produktion eller Hållfasthetslära)

Vissa av masterprogrammen har behörighetsgivande kurser.

Följande masterprogram leder också till Civilingenjörsexamen i Maskinteknik, men studenter söker i ordinarie antagningsomgång för master och magisterprogram i konkurrens med alla andra sökande. Ingen platsgaranti ges för dessa program:

 • Miljövänliga energisystem (SELECT)
 • Aeroelasticitet i turbomaskiner (THRUST)
  Studenter som läser civilingenjorsprogrammet i Maskinteknik kan bara läsa spåren Aeromechanical & Material Design (Universite de Liege, Belgium) eller Structural Vibration and Fatigue (Aristotle University of Thessaloniki, Greece) genom Aeroelasticitet i turbomaskiner som en del av civilingenjorsprogrammet.
 • Teknik och ledning för energi- och miljösystem (ME3)

Inriktningar

Teknik profil för CMAST-teknologer som läser Industriell ekonomi (TINEM)

En av följande teknik profiler specificerad i läsårsplanen för civilingenjörsutbildningen ska väljas och läsas under årskurs 4-5 (årskurs 1-2 på masterprogrammet):

Teknikprofiler, årskurs 4
(läses i årskurs 4-5)

 • Teknikprofil Konstruktion
  Kurser motsvarande minst 18 hp, på listan nedan, skall läsas i åk 4-5:
  MF2101 Maskinkonstruktion  6 hp
  MF2102 Maskinkonstruktion projektkurs 6 hp
  MF2010 Komponentkonstruktion 6 hp
  MF2011 Systemkonstruktion 9 hp
  MF2019 CAD 3D-modellering och  Visualisering 6 hp *
  MF2024 Robust konstruktion 6 hp
  * Ges i period 2 och 4
 • Teknikprofil Energi
  MJ2413 Energi och miljö 6 hp
  MJ2411 Förnybar energi 6 hp *
  MJ2380 Introduktion till energisystemanalys och tillämpning 9 hp
  *kan även läsas i åk 5
 • Teknikprofil Produktion
  MG2029 Industriell produktion - planering och styrning 6 hp
  (MG1024 Produktion läses i åk 3, då den är behörighetsgivande kurs för MG2029)

  En av följande två kurser skall väljas:

  MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning 6 hp
  MG2130 Industriell produktion - simulering 9 hp

  Samt en av följande kurser skall väljas, kan läsas i åk 4 eller åk 5

  MG2009 Avancerad tillverkningsteknik 6 hp
  MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs 9 hp
  MG2110 Avancerad mätteknik 9 hp
  MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering 6 hp *
  MG2135 PLM - Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning 9 hp
  MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM 6 hp
  MG2038 Digitala fabriker 6 hp **
  MG2010 Modern industriell mätteknik 6 hp
  * MG2028 är förkunskapskrav
  ** MG2130 är förkunskapskrav
 • Teknikprofil Hållfasthetslära 
  SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6 hp *

  En av följande två kurser skall väljas:

  SE2126 Materialmekanik 9 hp
  SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9 hp

  Samt en av följande kurser skall väljas

  SE2860 Modellering i FEM 8 hp
  SE2137 Utmattning 6 hp
  SE2139 Brottmekanik 6 hp
  SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran 7,5 hp
  SE2121 Biomekanik 9 hp
  * Läses med fördel i åk 3. Ges också i period 1 på engelska.

Teknikprofil Konstruktion
Kurser motsvarande minst 18 hp, på listan nedan, inom profilen, skall läsas i åk 4-5.

Teknikprofil Energi
Kurserna på listan nedan, inom profilen, skall läsas i åk 4-5.

Teknikprofil Produktion
Inom profilen ska kursen MG2029 läsas, samt en av kurserna MG2028 eller MG2130.
Utöver dessa kurser ska en av övrigt villkorligt valfria kurser inom profilen läsas i åk 4-5.

Teknikprofil Hållfasthetslära
Inom profilen ska kursen SE1025 läsas, samt en av kurserna SE2126 eller SE2132.
Utöver dessa kurser ska en av övrigt villkorligt valfria kurser inom profilen läsas i åk 4-5.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2101 Maskinkonstruktion
Teknikprofil - Konstruktion
50404 6,0 hp 6,0
MG2029 Industriell produktion - planering och styrning
Teknikprofil - Produktion
51439 6,0 hp 6,0
MG2038 Digitala fabriker
Teknikprofil - Produktion
50768 6,0 hp 6,0
SE2137 Utmattning
Teknikprofil - Hållfasthetslära
51035 6,0 hp 6,0
MG2009 Avancerad tillverkningsteknik
Teknikprofil - Produktion
50029 6,0 hp 4,5 1,5
MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning
Teknikprofil - Produktion
51444 6,0 hp 1,5 4,5
MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs
Teknikprofil - Produktion
50772 9,0 hp 4,5 4,5
MG2110 Avancerad mätteknik
Teknikprofil - Produktion
50774 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2411 Förnybar energi
Teknikprofil - Energi
50550 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2413 Energi och miljö
Teknikprofil - Energi
50547 6,0 hp 3,0 3,0
SE2126 Materialmekanik
Teknikprofil - Hållfasthetslära
50228 9,0 hp 4,5 4,5
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM
Teknikprofil - Hållfasthetslära
51033 9,0 hp 4,5 4,5
MF2010 Komponentkonstruktion
Teknikprofil - Konstruktion
51853 6,0 hp 6,0
MF2102 Maskinkonstruktion projektkurs
Teknikprofil - Konstruktion
50406 6,0 hp 6,0
SE2860 Modellering i FEM
Teknikprofil - Hållfasthetslära
51041 8,0 hp 8,0
MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering, projektkurs
Teknikprofil - Produktion
50296 6,0 hp 3,0 3,0
MG2130 Modellering och simulering av industriella processer
Teknikprofil - Produktion
50017 9,0 hp 4,5 4,5
MF2024 Robust konstruktion
Teknikprofil - Konstruktion
60091 6,0 hp 6,0
MJ2380 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning
Teknikprofil - Energi
61471 9,0 hp 9,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
Teknikprofil - Hållfasthetslära
60023 6,0 hp 6,0
SE2139 Brottmekanik
Teknikprofil - Hållfasthetslära
60676 6,0 hp 6,0
MF2011 Systemkonstruktion
Teknikprofil - Konstruktion
60083 9,0 hp 4,0 5,0
MG2135 PLM, Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning
Teknikprofil - Produktion
60105 9,0 hp 4,5 4,5
MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering
Teknikprofil - Konstruktion
60086 6,0 hp 6,0
MG2010 Modern industriell mätteknik
Teknikprofil - Produktion
60093 6,0 hp 6,0
MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM
Teknikprofil - Produktion
60100 6,0 hp 6,0
SE2121 Biomekanik
Teknikprofil - Hållfasthetslära
60685 9,0 hp 9,0
SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran
Teknikprofil - Hållfasthetslära
60687 7,5 hp 7,5

Teknik profil för CMAST-teknologer som läser Tillämpad matematik och Beräkningsmatematik (TTMAM)

En av följande teknik profiler specificerad i läsårsplanen för civilingenjörsutbildningen, ska väljas och läsas under årskurs 4-5 (årskurs 1-2 på masterprogrammet):

Teknikprofiler, årskurs 4-5
(läses i årskurs 4-5)

 • Teknik profil: Produktion och energi
  MG2130 Modellering och simulering av industriella processer 9 hp
  MJ2380 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning 9 hp
 • Teknik profil: Hållfasthetslära 
  SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6 hp * 

  En av följande två kurser skall väljas:

  SE2126 Materialmekanik 9 hp
  SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9 hp

  Samt en av följande kurser skall väljas
  SE2860 Modellering i FEM 8 hp
  SE2137 Utmattning 6 hp
  SE2139 Brottmekanik 6 hp
  SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran 7,5 hp
  SE2121 Biomekanik 9 hp
  * Läses med fördel i åk 3. Ges också i period 1 på engelska.

 

 • Teknik profil: Konstruktion
  Kurser motsvarande minst 18 hp, på listan nedan, skall läsas i åk 4-5:
  MF2101 Maskinkonstruktion  6 hp
  MF2102 Maskinkonstruktion projektkurs 6 hp
  MF2010 Komponentkonstruktion 6 hp
  MF2011 Systemkonstruktion 9 hp
  MF2019 CAD 3D-modellering och  Visualisering 6 hp *
  MF2024 Robust konstruktion 6 hp
  * Ges i period 2 och 4

Teknikprofil Produktion och energi
Kurserna på listan nedan, inom profilen, skall läsas i åk 4-5.

Teknikprofil Hållfasthetslära
Inom profilen ska kursen SE1025 läsas, samt en av kurserna SE2126 eller SE2132.
Utöver dessa kurser ska en av övrigt villkorligt valfria kurser inom profilen läsas i åk 4-5.

Teknikprofil Konstruktion
Kurser motsvarande minst 18 hp, på listan nedan, inom profilen, skall läsas i åk 4-5.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2101 Maskinkonstruktion
Teknikprofil - Konstruktion
50404 6,0 hp 6,0
SE2137 Utmattning
Teknikprofil - Hållfasthetslära
51035 6,0 hp 6,0
SE2126 Materialmekanik
Teknikprofil - Hållfasthetslära
50228 9,0 hp 4,5 4,5
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM
Teknikprofil - Hållfasthetslära
51033 9,0 hp 4,5 4,5
MF2010 Komponentkonstruktion
Teknikprofil - Konstruktion
51853 6,0 hp 6,0
MF2102 Maskinkonstruktion projektkurs
Teknikprofil - Konstruktion
50406 6,0 hp 6,0
SE2860 Modellering i FEM
Teknikprofil - Hållfasthetslära
51041 8,0 hp 8,0
MG2130 Modellering och simulering av industriella processer
Teknikprofil - Produktion och energi
50017 9,0 hp 4,5 4,5
MF2024 Robust konstruktion
Teknikprofil - Konstruktion
60091 6,0 hp 6,0
MJ2380 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning
Teknikprofil - Produktion och energi
61471 9,0 hp 9,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
Teknikprofil - Hållfasthetslära
60023 6,0 hp 6,0
SE2139 Brottmekanik
Teknikprofil - Hållfasthetslära
60676 6,0 hp 6,0
MF2011 Systemkonstruktion
Teknikprofil - Konstruktion
60083 9,0 hp 4,0 5,0
MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering
Teknikprofil - Konstruktion
60086 6,0 hp 6,0
SE2121 Biomekanik
Teknikprofil - Hållfasthetslära
60685 9,0 hp 9,0
SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran
Teknikprofil - Hållfasthetslära
60687 7,5 hp 7,5

Teknik profil för CMAST-teknologer som läser Teknik och hållbar utveckling (TSUTM)

En av följande teknik profiler specificerad i läsårsplanen för civilingenjörsutbildningen ska väljas och läsas under årskurs 4-5 (årskurs 1-2 på masterprogrammet):

Teknikprofiler, årskurs 4
(läses i årskurs 4-5)

 • Teknikprofil Konstruktion
  Kurser motsvarande minst 18 hp, på listan nedan, skall läsas i åk 4-5:
  MF2101 Maskinkonstruktion  6 hp
  MF2102 Maskinkonstruktion projektkurs 6 hp
  MF2010 Komponentkonstruktion 6 hp
  MF2011 Systemkonstruktion 9 hp
  MF2019 CAD 3D-modellering och  Visualisering 6 hp *
  MF2024 Robust konstruktion 6 hp
  * Ges i period 2 och 4
 • Teknikprofil Energi
  MJ2413 Energi och miljö 6 hp
  MJ2411 Förnybar energi 6 hp *
  MJ2380 Introduktion till energisystemanalys och tillämpning 9 hp
  *kan även läsas i åk 5
 • Teknikprofil Produktion
  MG2029 Industriell produktion - planering och styrning 6 hp
  (MG1024 Produktion läses i åk 3, då den är behörighetsgivande kurs för MG2029)

  En av följande två kurser skall väljas:

  MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning 6 hp
  MG2130 Industriell produktion - simulering 9 hp

  Samt en av följande kurser skall väljas, kan läsas i åk 4 eller åk 5

  MG2009 Avancerad tillverkningsteknik 6 hp
  MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs 9 hp
  MG2110 Avancerad mätteknik 9 hp
  MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering 6 hp *
  MG2135 PLM - Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning 9 hp
  MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM 6 hp
  MG2038 Digitala fabriker 6 hp **
  MG2010 Modern industriell mätteknik 6 hp
  * MG2028 är förkunskapskrav
  ** MG2130 är förkunskapskrav
 • Teknikprofil Hållfasthetslära 
  SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6 hp *

  En av följande två kurser skall väljas:

  SE2126 Materialmekanik 9 hp
  SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9 hp

  Samt en av följande kurser skall väljas

  SE2860 Modellering i FEM 8 hp
  SE2137 Utmattning 6 hp
  SE2139 Brottmekanik 6 hp
  SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran 7,5 hp
  SE2121 Biomekanik 9 hp
  * Läses med fördel i åk 3. Ges också i period 1 på engelska.

Teknikprofil Konstruktion
Kurser motsvarande minst 18 hp, på listan nedan, inom profilen, skall läsas i åk 4-5.

Teknikprofil Energi
Kurserna på listan nedan, inom profilen, skall läsas i åk 4-5.

Teknikprofil Produktion
Inom profilen ska kursen MG2029 läsas, samt en av kurserna MG2028 eller MG2130.
Utöver dessa kurser ska en av övrigt villkorligt valfria kurser inom profilen läsas i åk 4-5.

Teknikprofil Hållfasthetslära
Inom profilen ska kursen SE1025 läsas, samt en av kurserna SE2126 eller SE2132.
Utöver dessa kurser ska en av övrigt villkorligt valfria kurser inom profilen läsas i åk 4-5.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2101 Maskinkonstruktion
Teknikprofil - Konstruktion
50404 6,0 hp 6,0
MG2029 Industriell produktion - planering och styrning
Teknikprofil - Produktion
51439 6,0 hp 6,0
MG2038 Digitala fabriker
Teknikprofil - Produktion
50768 6,0 hp 6,0
SE2137 Utmattning
Teknikprofil - Hållfasthetslära
51035 6,0 hp 6,0
MG2009 Avancerad tillverkningsteknik
Teknikprofil - Produktion
50029 6,0 hp 4,5 1,5
MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning
Teknikprofil - Produktion
51444 6,0 hp 1,5 4,5
MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs
Teknikprofil - Produktion
50772 9,0 hp 4,5 4,5
MG2110 Avancerad mätteknik
Teknikprofil - Produktion
50774 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2411 Förnybar energi
Teknikprofil - Energi
50550 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2413 Energi och miljö
Teknikprofil - Energi
50547 6,0 hp 3,0 3,0
SE2126 Materialmekanik
Teknikprofil - Hållfasthetslära
50228 9,0 hp 4,5 4,5
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM
Teknikprofil - Hållfasthetslära
51033 9,0 hp 4,5 4,5
MF2010 Komponentkonstruktion
Teknikprofil - Konstruktion
51853 6,0 hp 6,0
MF2102 Maskinkonstruktion projektkurs
Teknikprofil - Konstruktion
50406 6,0 hp 6,0
SE2860 Modellering i FEM
Teknikprofil - Hållfasthetslära
51041 8,0 hp 8,0
MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering, projektkurs
Teknikprofil - Produktion
50296 6,0 hp 3,0 3,0
MG2130 Modellering och simulering av industriella processer
Teknikprofil - Produktion
50017 9,0 hp 4,5 4,5
MF2024 Robust konstruktion
Teknikprofil - Konstruktion
60091 6,0 hp 6,0
MJ2380 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning
Teknikprofil - Energi
61471 9,0 hp 9,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
Teknikprofil - Hållfasthetslära
60023 6,0 hp 6,0
SE2139 Brottmekanik
Teknikprofil - Hållfasthetslära
60676 6,0 hp 6,0
MF2011 Systemkonstruktion
Teknikprofil - Konstruktion
60083 9,0 hp 4,0 5,0
MG2135 PLM, Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning
Teknikprofil - Produktion
60105 9,0 hp 4,5 4,5
MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering
Teknikprofil - Konstruktion
60086 6,0 hp 6,0
MG2010 Modern industriell mätteknik
Teknikprofil - Produktion
60093 6,0 hp 6,0
MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM
Teknikprofil - Produktion
60100 6,0 hp 6,0
SE2121 Biomekanik
Teknikprofil - Hållfasthetslära
60685 9,0 hp 9,0
SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran
Teknikprofil - Hållfasthetslära
60687 7,5 hp 7,5