Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (CMAST), Utbildningsplan för kull HT2017

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MJ1103 Introduktion till maskinteknik 10,5 Grundnivå
SF1511 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9,0 Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
SG1130 Mekanik I 9,0 Grundnivå
SK1112 Fysik I 9,0 Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1016 Elektroteknik 9,0 Grundnivå
MF1044 Maskinkomponenter 6,0 Grundnivå
MG1026 Tillverkningsteknik 6,0 Grundnivå
MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 Grundnivå
SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 12,0 Grundnivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 Grundnivå
SG1140 Mekanik II 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MG1028 Grundläggande 3D-CAD
Obligatorisk för studerande antagna från COPEN
1,5 Grundnivå

Kompletterande information

Endast de studerande som antas till årskurs 2 på civilingenjörsutbildningen i maskinteknik 300 hp, från civilingenjörsutbildningen, öppen ingång, ska läsa den villkorligt valbara kursen MG1028 Grundläggande 3D CAD, 1,5 hp.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (18,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MH1004 Materiallära 6,0 Grundnivå
SF1915 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AL126X Examensarbete inom teknik och hållbar utveckling, grundnivå 15,0 Grundnivå
MF130X Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå 15,0 Grundnivå
MF131X Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå 15,0 Grundnivå
MF133X Examensarbete inom mekatronik, grundnivå 15,0 Grundnivå
MG110X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå 15,0 Grundnivå
MJ146X Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå

Kompletterande information

Ett kandidatexamensarbete inom maskinteknik ska göras under årskurs 3 (se listan över villkorligt valfria kurser)

Masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

 • Flyg- och rymdteknik
 • Fordonsteknik
 • Hållbar energiteknik
 • Industriell ekonomi (Teknikprofiler: Konstruktion, Energi, Produktion eller Hållfasthetslära)
 • Industriell produktion
  Rekommenderade profiler: Industriella IT-system, Industriell fogning, Production engineering and management och Produktionsutveckling
 • Industriell produktutveckling
  Spår, Förbränningsmotorteknik
  Spår, Maskinkonstruktion
  Spår, Mekatronik
 • Integrerad produktdesign
  Spår, Innovationsledning och produktutveckling
 • Kärnenergiteknik
 • Marina system
 • Tillämpad matematik och beräkningsmatematik (Teknikprofiler:Produktion & energi eller Hållfasthetslära)
 • Teknisk mekanik
  Spår, Strömningsmekanik
  Spår, Hållfasthetsteknik
  Spår, Ljud och vibrationer
 • Teknik och hållbar utveckling (Teknikprofiler: Konstruktion, Energi, Produktion eller Hållfasthetslära)

Vissa av masterprogrammen har behörighetsgivande kurser.

Följande masterprogram leder också till Civilingenjörsexamen i Maskinteknik, men studenter söker i ordinarie antagningsomgång för master och magisterprogram i konkurrens med alla andra sökande. Ingen platsgaranti ges för dessa program:

 • Miljövänliga energisystem (SELECT)
 • Aeroelasticitet i turbomaskiner (THRUST)
  Studenter som läser civilingenjorsprogrammet i Maskinteknik kan bara läsa spåren Aeromechanical & Material Design (Universite de Liege, Belgium) eller Structural Vibration and Fatigue (Aristotle University of Thessaloniki, Greece) genom Aeroelasticitet i turbomaskiner som en del av civilingenjorsprogrammet.
 • Teknik och ledning för energi- och miljösystem (ME3)

Årskurs 4

Kompletterande information

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2018/2019. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

 • Flyg- och rymdteknik
 • Fordonsteknik
 • Hållbar energiteknik
 • Industriell ekonomi (Teknikprofiler: Konstruktion, Energi, Produktion eller Hållfasthetslära)
 • Industriell produktion
 • Industriell produktutveckling
  Spår, Förbränningsmotorteknik
  Spår, Maskinkonstruktion
  Spår, Mekatronik
 • Integrerad produktdesign
  Spår, Innovationsledning och produktutveckling
 • Kärnenergiteknik
 • Marina system
 • Tillämpad matematik och beräkningsmatematik (Teknikprofiler:Produktion & energi eller Hållfasthetslära)
 • Teknisk mekanik
  Spår, Strömningsmekanik
  Spår, Hållfasthetsteknik
  Spår, Ljud och vibrationer
 • Teknik och hållbar utveckling (Teknikprofiler: Konstruktion, Energi, Produktion eller Hållfasthetslära)

Vissa av masterprogrammen har behörighetsgivande kurser.

Följande masterprogram leder också till Civilingenjörsexamen i Maskinteknik, men studenter söker i ordinarie antagningsomgång för master och magisterprogram i konkurrens med alla andra sökande. Ingen platsgaranti ges för dessa program:

 • Miljövänliga energisystem (SELECT)
 • Aeroelasticitet i turbomaskiner (THRUST)
  Studenter som läser civilingenjorsprogrammet i Maskinteknik kan bara läsa spåren Aeromechanical & Material Design (Universite de Liege, Belgium) eller Structural Vibration and Fatigue (Aristotle University of Thessaloniki, Greece) genom Aeroelasticitet i turbomaskiner som en del av civilingenjorsprogrammet.
 • Teknik och ledning för energi- och miljösystem (ME3)

Årskurs 5

Kompletterande information

Masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:
Flyg- och rymdteknik
Fordonsteknik
Hållbar energiteknik
Industriell ekonomi
Industriell produktion
Industriell produktutveckling
Integrerad produktdesign (spåren Integrerad produktutveckling och Produktinnovation)
Kärnenergiteknik
Marina system
Tillämpad matematik
Teknisk mekanik
Teknik och hållbar utveckling

Vissa av masterprogrammen har behörighetsgivande kurser.

Master, flyg- och rymdteknik (AEE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MH1004 Materiallära 6,0 Grundnivå
SF1915 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
En av kurserna SG1217 och SG1220 måste läsas
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
En av kurserna SG1220 och SG1217 måste läsas
6,0 Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 Grundnivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 Avancerad nivå
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 Grundnivå
MG1024 Produktion 6,0 Grundnivå
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 6,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 Grundnivå

Kompletterande information

En av de villkorligt valfria kurserna SG1217 och SG1220 ska läsas,

samt

Ett kandidatexamensarbete oberoende av masterval under årskurs 3 (se listan över villkorligt valfria kurser som presenteras under rubriken "Gemensamma kurser")

Årskurs 4

Årskurs 5

Master, fordonsteknik (FOR)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MH1004 Materiallära 6,0 Grundnivå
SF1915 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 Grundnivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 Avancerad nivå
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 Grundnivå
MG1024 Produktion 6,0 Grundnivå
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 6,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1220 kan läsas istället för SG1217
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Minst en villkorligt valfria kurs ska läsas,

samt 

Ett kandidatexamensarbete oberoende av masterval under årskurs 3 (se listan över villkorligt valfria kurser som presenteras under rubriken "Gemensamma kurser")

Årskurs 4

Årskurs 5

Master, industriell ekonomi (INE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 Avancerad nivå
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 Avancerad nivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MH1004 Materiallära 6,0 Grundnivå
SF1915 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 Grundnivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 Grundnivå
MG1024 Produktion 6,0 Grundnivå
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 6,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1220 kan läsas istället för SG1217.
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Minst en av de villkorligt valfria kurs ska läsas.

Observera: Kursen MG1024 Produktion är behörighetsgivande kurs, för kursen MG2029 Industriell produktion - planering och styrning, som är en obligatorisk kurs för de som läser masterprogrammet Industriell ekonomi (TINEM), teknikprofilen: Produktion.

Ett kandidatexamensarbete oberoende av masterval under årskurs 3 (se listan över villkorligt valfria kurser som presenteras under rubriken "Gemensamma kurser")

Teknik profil för CMAST-studenter som läser Industriell ekonomi (TINEM)

En av följande teknik profiler specificerad i läsårsplanen för civilingenjörsutbildningen ska väljas och läsas under årskurs 4-5 (årskurs 1-2 på masterprogrammet):

Teknikprofiler, årskurs 4
(läses i årskurs 4-5)

 • Teknikprofil Konstruktion
  Kurser motsvarande minst 18 hp, på listan nedan, skall läsas i åk 4-5:
  MF2101 Maskinkonstruktion  6 hp
  MF2102 Maskinkonstruktion projekt 6 hp
  MF2010 Komponentkonstruktion 6 hp
  MF2011 Systemkonstruktion 9 hp
  MF2019 CAD 3D-modellering och  Visualisering 6 hp *
  MF2024 Robust konstruktion 6 hp
  * Ges i period 2 och 4
 • Teknikprofil Energi
  MJ2413 Energi och miljö 6 hp
  MJ2411 Förnybar energi 6 hp *
  MJ2380 Introduktion till energisystemanalys och tillämpning 9 hp
  *kan även läsas i åk 5
 • Teknikprofil Produktion
  MG2029 Industriell produktion - planering och styrning 6 hp
  (MG1024 Produktion läses i åk 3, då den är behörighetsgivande kurs för MG2029)

  En av följande två kurser skall väljas:

  MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning 6 hp
  MG2130 Industriell produktion - simulering 9 hp

  Samt en av följande kurser skall väljas, kan läsas i åk 4 eller åk 5

  MG2009 Avancerad tillverkningsteknik 6 hp
  MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs 9 hp
  MG2110 Avancerad mätteknik 9 hp
  MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering 6 hp *
  MG2135 PLM - Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning 9 hp
  MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM 6 hp
  MG2038 Digitala fabriker 6 hp **
  MG2010 Modern industriell mätteknik 6 hp
  * MG2028 är förkunskapskrav
  ** MG2130 är förkunskapskrav
 • Teknikprofil Hållfasthetslära 
  SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6 hp *

  En av följande två kurser skall väljas:

  SE2126 Materialmekanik 9 hp
  SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9 hp

  Samt en av följande kurser skall väljas

  SE2860 Modellering i FEM 8 hp
  SE2137 Utmattning 6 hp
  SE2139 Brottmekanik 6 hp
  SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran 7,5 hp
  SE2121 Biomekanik 9 hp
  * Läses med fördel i åk 3. Ges också i period 1 på engelska.

Årskurs 4

Kompletterande information

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2019/2020. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Teknik profil för CMAST-teknologer som läser Industriell ekonomi (TINEM)

En av följande teknik profiler specificerad i läsårsplanen för civilingenjörsutbildningen ska väljas och läsas under årskurs 4-5 (årskurs 1-2 på masterprogrammet):

Teknikprofiler, årskurs 4
(läses i årskurs 4-5)

 • Teknikprofil Konstruktion
  Kurser motsvarande minst 18 hp, på listan nedan, skall läsas i åk 4-5:
  MF2101 Maskinkonstruktion  6 hp
  MF2102 Maskinkonstruktion projekt 6 hp
  MF2010 Komponentkonstruktion 6 hp
  MF2011 Systemkonstruktion 9 hp
  MF2019 CAD 3D-modellering och  Visualisering 6 hp *
  MF2024 Robust konstruktion 6 hp
  * Ges i period 2 och 4
 • Teknikprofil Energi
  MJ2413 Energi och miljö 6 hp
  MJ2411 Förnybar energi 6 hp *
  MJ2380 Introduktion till energisystemanalys och tillämpning 9 hp
  *kan även läsas i åk 5
 • Teknikprofil Produktion
  MG2029 Industriell produktion - planering och styrning 6 hp
  (MG1024 Produktion läses i åk 3, då den är behörighetsgivande kurs för MG2029)

  En av följande två kurser skall väljas:

  MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning 6 hp
  MG2130 Industriell produktion - simulering 9 hp

  Samt en av följande kurser skall väljas, kan läsas i åk 4 eller åk 5

  MG2009 Avancerad tillverkningsteknik 6 hp
  MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs 9 hp
  MG2110 Avancerad mätteknik 9 hp
  MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering 6 hp *
  MG2135 PLM - Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning 9 hp
  MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM 6 hp
  MG2038 Digitala fabriker 6 hp **
  MG2010 Modern industriell mätteknik 6 hp
  * MG2028 är förkunskapskrav
  ** MG2130 är förkunskapskrav
 • Teknikprofil Hållfasthetslära 
  SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6 hp *

  En av följande två kurser skall väljas:

  SE2126 Materialmekanik 9 hp
  SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9 hp

  Samt en av följande kurser skall väljas

  SE2860 Modellering i FEM 8 hp
  SE2137 Utmattning 6 hp
  SE2139 Brottmekanik 6 hp
  SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran 7,5 hp
  SE2121 Biomekanik 9 hp
  * Läses med fördel i åk 3. Ges också i period 1 på engelska.

Årskurs 5

Internationell inriktning, franska (INTF)

Årskurs 1

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (63,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
LS1433 Franska A2 för ingenjörer 7,5 Grundnivå
LS1434 Franska B1 för ingenjörer 7,5 Grundnivå
MF1016 Elektroteknik 9,0 Grundnivå
MF1044 Maskinkomponenter 6,0 Grundnivå
MG1026 Tillverkningsteknik 6,0 Grundnivå
MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 Grundnivå
SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 12,0 Grundnivå
SG1140 Mekanik II 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MG1028 Grundläggande 3D-CAD
Obligatorisk för studerande antagna från COPEN
1,5 Grundnivå

Kompletterande information

Endast de studerande som antas till årskurs 2 på civilingenjörsutbildningen i maskinteknik 300 hp, från civilingenjörsutbildningen, öppen ingång, ska läsa den villkorligt valbara kursen MG1028 Grundläggande 3D CAD, 1,5 hp.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (12,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Under årskurs 3 ska studerande på en internationell inriktning, läsa en av de inriktningar som ingår i ordinarie utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik.

Ur samtliga inriktningar utgår kursen SF1915 Sannolikhetsteori och statistik för studerande som läser en internationella inriktningen, istället ska kursen SF1633 Differentialekvationer I läsas.

Utbytestermin sker under årskurs 3 på hösttermin eller vårtermin beroende på vilket Masterprogram som studenten ska läsa under årskurs 4-5, samt vilket universitet som utbytet sker på.

Ett kandidatexamensarbete oberoende av masterval under årskurs 3 (se listan över villkorligt valfria kurser som presenteras under rubriken "Gemensamma kurser")

Årskurs 4

Årskurs 5

Internationell inriktning, spanska (INTS)

Årskurs 1

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (63,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
LS1443 Spanska A2 för ingenjörer 7,5 Grundnivå
LS1448 Spanska B1 för ingenjörer 7,5 Grundnivå
MF1016 Elektroteknik 9,0 Grundnivå
MF1044 Maskinkomponenter 6,0 Grundnivå
MG1026 Tillverkningsteknik 6,0 Grundnivå
MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 Grundnivå
SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 12,0 Grundnivå
SG1140 Mekanik II 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MG1028 Grundläggande 3D-CAD
Obligatorisk för studerande antagna från COPEN
1,5 Grundnivå

Kompletterande information

Endast de studerande som antas till årskurs 2 på civilingenjörsutbildningen i maskinteknik 300 hp, från civilingenjörsutbildningen, öppen ingång, ska läsa den villkorligt valbara kursen MG1028 Grundläggande 3D CAD, 1,5 hp.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (12,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Under årskurs 3 ska studerande på en internationell inriktning, läsa en av de inriktningar som ingår i ordinarie utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik.

Ur samtliga inriktningar utgår kursen SF1915 Sannolikhetsteori och statistik för studerande som läser en internationella inriktningen, istället ska kursen SF1633 Differentialekvationer I läsas.

Utbytestermin sker under årskurs 3 på hösttermin eller vårtermin beroende på vilket Masterprogram som studenten ska läsa under årskurs 4-5, samt vilket universitet som utbytet sker på.

Ett kandidatexamensarbete oberoende av masterval under årskurs 3 (se listan över villkorligt valfria kurser som presenteras under rubriken "Gemensamma kurser")

Årskurs 4

Årskurs 5

Internationell inriktning, tyska (INTT)

Årskurs 1

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (64,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
LS1423 Tyska A2 för ingenjörer 7,5 Grundnivå
LS1424 Tyska B1 för ingenjörer 7,5 Grundnivå
MF1016 Elektroteknik 9,0 Grundnivå
MF1044 Maskinkomponenter 6,0 Grundnivå
MG1026 Tillverkningsteknik 6,0 Grundnivå
MG1028 Grundläggande 3D-CAD
Obligatorisk för studerande antagna från COPEN
1,5 Grundnivå
MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 Grundnivå
SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 12,0 Grundnivå
SG1140 Mekanik II 6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Endast de studerande som antas till årskurs 2 på civilingenjörsutbildningen i maskinteknik 300 hp, från civilingenjörsutbildningen, öppen ingång, ska läsa den villkorligt valbara kursen MG1028 Grundläggande 3D CAD, 1,5 hp.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (12,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Under årskurs 3 ska studerande på en internationell inriktning, läsa en av de inriktningar som ingår i ordinarie utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik.

Ur samtliga inriktningar utgår kursen SF1915 Sannolikhetsteori och statistik för studerande som läser en internationella inriktningen, istället ska kursen SF1633 Differentialekvationer I läsas.

Utbytestermin sker under årskurs 3 på hösttermin eller vårtermin beroende på vilket Masterprogram som studenten ska läsa under årskurs 4-5, samt vilket universitet som utbytet sker på.

Ett kandidatexamensarbete oberoende av masterval under årskurs 3 (se listan över villkorligt valfria kurser som presenteras under rubriken "Gemensamma kurser")

Årskurs 4

Årskurs 5

Spår, innovationsledning och produktutveckling (IPDE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (18,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MH1004 Materiallära 6,0 Grundnivå
SF1915 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 Grundnivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 Avancerad nivå
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 Grundnivå
MG1024 Produktion 6,0 Grundnivå
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 6,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1220 kan läsas istället för SG1217.
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Minst två villkorligt valfria kurser ska läsas,

samt

Ett kandidatexamensarbete oberoende av masterval under årskurs 3 (se listan över villkorligt valfria kurser som presenteras under rubriken "Gemensamma kurser")

Årskurs 4

Årskurs 5

Spår, förbränningsmotorteknik (IPUA)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MH1004 Materiallära 6,0 Grundnivå
SF1915 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 Grundnivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 Avancerad nivå
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 Grundnivå
MG1024 Produktion 6,0 Grundnivå
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 6,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1220 kan läsas istället för SG1217.
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Minst en villkorligt valfria kurs ska läsas,

samt 

Ett kandidatexamensarbete oberoende av masterval under årskurs 3 (se listan över villkorligt valfria kurser som presenteras under rubriken "Gemensamma kurser")

Årskurs 4

Årskurs 5

Spår, maskinkonstruktion (IPUB)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (18,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MH1004 Materiallära 6,0 Grundnivå
SF1915 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 Grundnivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 Avancerad nivå
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 Grundnivå
MG1024 Produktion 6,0 Grundnivå
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 6,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1220 kan läsas istället för SG1217.
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Minst två av de villkorliga valfria kurserna ska läsas,

samt

Ett kandidatexamensarbete oberoende av masterval under årskurs 3 (se listan över villkorligt valfria kurser som presenteras under rubriken "Gemensamma kurser")

Årskurs 4

Årskurs 5

Spår, mekatronik (IPUC)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 Grundnivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MH1004 Materiallära 6,0 Grundnivå
SF1915 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 Avancerad nivå
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 Grundnivå
MG1024 Produktion 6,0 Grundnivå
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 6,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1220 kan läsas istället för SG1217.
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Ett kandidatexamensarbete oberoende av masterval under årskurs 3 (se listan över villkorligt valfria kurser som presenteras under rubriken "Gemensamma kurser")

Årskurs 4

Årskurs 5

Industriell teknik och hållbarhet (ITSY)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ML1500 Introduktion till industriell teknik 7,5 Grundnivå
ML1501 Industriella system I 7,5 Grundnivå
ML1502 Hållbarhet i industrin 7,5 Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
SG1117 Teknisk mekanik 7,5 Grundnivå
SK1117 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1310 Programmeringsteknik 6,0 Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 Grundnivå
ML1018 Grundläggande industriell statistik 6,0 Grundnivå
ML1503 Industriella system II 6,0 Grundnivå
ML1504 Produktionslogistik 6,0 Grundnivå
ML1505 Industriella system III 9,0 Grundnivå
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 Grundnivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Detta gäller läsår 2018/1209. Vissa ändringar kan förekomma.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (36,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 Grundnivå
ML1507 Kommunicerande ingenjör 3,0 Grundnivå
ML1508 Driftsäkerhet och operatörsunderhåll 6,0 Grundnivå
ML150X Examensarbete inom industriell teknik och hållbarhet, grundnivå 15,0 Grundnivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt
Behörigetsgivande för masterprogram Industriell ekonomi TINEM
6,0 Avancerad nivå
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management
Behörigetsgivande för masterprogram Industriell ekonomi TINEM
6,0 Avancerad nivå
MF1017 Elektroteknik
Behörigetsgivande för masterprogram Industriell produktion TPRMM
6,0 Grundnivå
MG1002 Automatiseringsteknik
Behörigetsgivande för masterprogram Industriell produktion TPRMM
6,0 Grundnivå
MG1016 Tillverkningsteknik
Behörigetsgivande för masterprogram Industriell produktion TPRMM
6,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring
Behörigetsgivande för masterprogram Hållbar energiteknik TSEUM
6,0 Grundnivå
SF1632 Kompletteringskurs i differentialekvationer och transformer
Behörigetsgivande för masterprogram Tillämpad matematik och beräkningsmatematik TTMAM
3,0 Grundnivå
SF1904 Markovprocesser, grundkurs
Behörigetsgivande för masterprogram Tillämpad matematik och beräkningsmatematik TTMAM
3,0 Grundnivå
SF1915 Sannolikhetsteori och statistik
Behörigetsgivande för masterprogram Tillämpad matematik och beräkningsmatematik TTMAM
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Behörigetsgivande för masterprogram Hållbar energiteknik TSEUM
6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Detta gäller läsår 18/19. Vissa ändringar kan förekomma.

Årskurs 4

Årskurs 5

Master, marina system (MRS)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (18,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MH1004 Materiallära 6,0 Grundnivå
SF1915 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 Grundnivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 Avancerad nivå
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 Grundnivå
MG1024 Produktion 6,0 Grundnivå
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 6,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
En av kurserna SG1220 eller SG1217 ska läsas för behörighet till masterprogrammet Marina system.
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
En av kurserna SG1220 eller SG1217 ska läsas för behörighet till masterprogrammet Marina system.
6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.

Observera: Att av de två villkorligt valfria kurserna måste en av kurserna SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs eller SG1220 Teknisk strömningsmekanik läsas för att ge  behörighet till masterprogrammet Marina system.

Ett kandidatexamensarbete oberoende av masterval under årskurs 3 (se listan över villkorligt valfria kurser som presenteras under rubriken "Gemensamma kurser")

Årskurs 4

Årskurs 5

Master, matematik (MTH)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MH1004 Materiallära 6,0 Grundnivå
SF1632 Kompletteringskurs i differentialekvationer och transformer 3,0 Grundnivå
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 Grundnivå
SF1915 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 Grundnivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 Avancerad nivå
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 Grundnivå
MG1024 Produktion 6,0 Grundnivå
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 6,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1220 kan läsas istället för SG1217.
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Minst två av de villkorliga valfria kurserna

samt 

Ett kandidatexamensarbete oberoende av masterval under årskurs 3 (se listan över villkorligt valfria kurser som presenteras under rubriken "Gemensamma kurser")

Teknik profil för CMAST-studenter som läser Tillämpad matematik och Beräkningsmatematik (TTMAM)

En av följande teknik profiler specificerad i läsårsplanen för civilingenjörsutbildningen, ska väljas och läsas under årskurs 4-5 (årskurs 1-2 på masterprogrammet):

Teknikprofiler, årskurs 4-5
(läses i årskurs 4-5)

 • Teknik profil: Produktion och energi
  MG2130 Modellering och simulering av industriella processer 9 hp
  MJ2380 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning 9 hp
 • Teknik profil: Hållfasthetslära 
  SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6 hp * 

  En av följande två kurser skall väljas:

  SE2126 Materialmekanik 9 hp
  SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9 hp

  Samt en av följande kurser skall väljas
  SE2860 Modellering i FEM 8 hp
  SE2137 Utmattning 6 hp
  SE2139 Brottmekanik 6 hp
  SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran 7,5 hp
  SE2121 Biomekanik 9 hp
  * Läses med fördel i åk 3. Ges också i period 1 på engelska.

 

 • Teknik profil: Konstruktion
  Kurser motsvarande minst 18 hp, på listan nedan, skall läsas i åk 4-5:
  MF2101 Maskinkonstruktion  6 hp
  MF2102 Maskinkonstruktion projekt 6 hp
  MF2010 Komponentkonstruktion 6 hp
  MF2011 Systemkonstruktion 9 hp
  MF2019 CAD 3D-modellering och  Visualisering 6 hp *
  MF2024 Robust konstruktion 6 hp
  * Ges i period 2 och 4

Årskurs 4

Kompletterande information

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2019/2020. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Teknik profil för CMAST-teknologer som läser Tillämpad matematik och Beräkningsmatematik (TTMAM)

En av följande teknik profiler specificerad i läsårsplanen för civilingenjörsutbildningen, ska väljas och läsas under årskurs 4-5 (årskurs 1-2 på masterprogrammet):

Teknikprofiler, årskurs 4-5
(läses i årskurs 4-5)

 • Teknik profil: Produktion och energi
  MG2130 Modellering och simulering av industriella processer 9 hp
  MJ2380 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning 9 hp
 • Teknik profil: Hållfasthetslära 
  SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6 hp * 

  En av följande två kurser skall väljas:

  SE2126 Materialmekanik 9 hp
  SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9 hp

  Samt en av följande kurser skall väljas
  SE2860 Modellering i FEM 8 hp
  SE2137 Utmattning 6 hp
  SE2139 Brottmekanik 6 hp
  SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran 7,5 hp
  SE2121 Biomekanik 9 hp
  * Läses med fördel i åk 3. Ges också i period 1 på engelska.

 

 • Teknik profil: Konstruktion
  Kurser motsvarande minst 18 hp, på listan nedan, skall läsas i åk 4-5:
  MF2101 Maskinkonstruktion  6 hp
  MF2102 Maskinkonstruktion projekt 6 hp
  MF2010 Komponentkonstruktion 6 hp
  MF2011 Systemkonstruktion 9 hp
  MF2019 CAD 3D-modellering och  Visualisering 6 hp *
  MF2024 Robust konstruktion 6 hp
  * Ges i period 2 och 4

Årskurs 5

Master, kärnenergiteknik (NEE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (26,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MH1004 Materiallära 6,0 Grundnivå
SF1915 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 Grundnivå
SH1012 Modern fysik 8,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 Grundnivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 Avancerad nivå
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 Grundnivå
MG1024 Produktion 6,0 Grundnivå
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 6,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1220 kan läsas istället för SG1217.
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.

Observera: Att av de två villkorligt valfria kurserna måste en av kurserna SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs eller SG1220 Teknisk strömningsmekanik läsas för att ge behörighet till masterprogrammet Kärnenergiteknik.

Ett kandidatexamensarbete oberoende av masterval under årskurs 3 (se listan över villkorligt valfria kurser som presenteras under rubriken "Gemensamma kurser")

Årskurs 4

Årskurs 5

Master, industriell produktion (PRM)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 Grundnivå
MG1024 Produktion 6,0 Grundnivå
MH1004 Materiallära 6,0 Grundnivå
SF1915 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 Grundnivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 Avancerad nivå
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 6,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1220 kan läsas istället för SG1217.
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Ett kandidatexamensarbete oberoende av masterval under årskurs 3 (se listan över villkorligt valfria kurser som presenteras under rubriken "Gemensamma kurser")

Årskurs 4

Årskurs 5

Master, hållbar energiteknik (SUE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MH1004 Materiallära 6,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 Grundnivå
SF1915 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
En av kurserna SG1217 och SG1220 måste läsas.
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
En av kurserna SG1220 och SG1217 måste läsas.
6,0 Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 Grundnivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 Avancerad nivå
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 Grundnivå
MG1024 Produktion 6,0 Grundnivå
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 6,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 Grundnivå

Kompletterande information

En av de villkorligt valfria kurserna SG1217 och SG1220 ska läsas.

Ett kandidatexamensarbete oberoende av masterval under årskurs 3 (se listan över villkorligt valfria kurser som presenteras under rubriken "Gemensamma kurser")

Årskurs 4

Årskurs 5

Master, teknik och hållbar utveckling (SUT)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 Avancerad nivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MH1004 Materiallära 6,0 Grundnivå
SF1915 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 Grundnivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 Avancerad nivå
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 Grundnivå
MG1024 Produktion 6,0 Grundnivå
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 6,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1220 kan läsas istället för SG1217.
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.

Ett kandidatexamensarbete oberoende av masterval under årskurs 3 (se listan över villkorligt valfria kurser som presenteras under rubriken "Gemensamma kurser")

Teknik profil för CMAST-studenter som läser Teknik och hållbar utveckling (TSUTM)

En av följande teknik profiler specificerad i läsårsplanen för civilingenjörsutbildningen ska väljas och läsas under årskurs 4-5 (årskurs 1-2 på masterprogrammet):

Teknikprofiler, årskurs 4
(läses i årskurs 4-5)

 • Teknikprofil Konstruktion
  Kurser motsvarande minst 18 hp, på listan nedan, skall läsas i åk 4-5:
  MF2101 Maskinkonstruktion  6 hp
  MF2102 Maskinkonstruktion projekt 6 hp
  MF2010 Komponentkonstruktion 6 hp
  MF2011 Systemkonstruktion 9 hp
  MF2019 CAD 3D-modellering och  Visualisering 6 hp *
  MF2024 Robust konstruktion 6 hp
  * Ges i period 2 och 4
 • Teknikprofil Energi
  MJ2413 Energi och miljö 6 hp
  MJ2411 Förnybar energi 6 hp *
  MJ2380 Introduktion till energisystemanalys och tillämpning 9 hp
  *kan även läsas i åk 5
 • Teknikprofil Produktion
  MG2029 Industriell produktion - planering och styrning 6 hp
  (MG1024 Produktion läses i åk 3, då den är behörighetsgivande kurs för MG2029)

  En av följande två kurser skall väljas:

  MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning 6 hp
  MG2130 Industriell produktion - simulering 9 hp

  Samt en av följande kurser skall väljas, kan läsas i åk 4 eller åk 5

  MG2009 Avancerad tillverkningsteknik 6 hp
  MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs 9 hp
  MG2110 Avancerad mätteknik 9 hp
  MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering 6 hp *
  MG2135 PLM - Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning 9 hp
  MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM 6 hp
  MG2038 Digitala fabriker 6 hp **
  MG2010 Modern industriell mätteknik 6 hp
  * MG2028 är förkunskapskrav
  ** MG2130 är förkunskapskrav
 • Teknikprofil Hållfasthetslära 
  SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6 hp *

  En av följande två kurser skall väljas:

  SE2126 Materialmekanik 9 hp
  SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9 hp

  Samt en av följande kurser skall väljas

  SE2860 Modellering i FEM 8 hp
  SE2137 Utmattning 6 hp
  SE2139 Brottmekanik 6 hp
  SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran 7,5 hp
  SE2121 Biomekanik 9 hp
  * Läses med fördel i åk 3. Ges också i period 1 på engelska.

Årskurs 4

Kompletterande information

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2019/2020. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Teknik profil för CMAST-teknologer som läser Teknik och hållbar utveckling (TSUTM)

En av följande teknik profiler specificerad i läsårsplanen för civilingenjörsutbildningen ska väljas och läsas under årskurs 4-5 (årskurs 1-2 på masterprogrammet):

Teknikprofiler, årskurs 4
(läses i årskurs 4-5)

 • Teknikprofil Konstruktion
  Kurser motsvarande minst 18 hp, på listan nedan, skall läsas i åk 4-5:
  MF2101 Maskinkonstruktion  6 hp
  MF2102 Maskinkonstruktion projekt 6 hp
  MF2010 Komponentkonstruktion 6 hp
  MF2011 Systemkonstruktion 9 hp
  MF2019 CAD 3D-modellering och  Visualisering 6 hp *
  MF2024 Robust konstruktion 6 hp
  * Ges i period 2 och 4
 • Teknikprofil Energi
  MJ2413 Energi och miljö 6 hp
  MJ2411 Förnybar energi 6 hp *
  MJ2380 Introduktion till energisystemanalys och tillämpning 9 hp
  *kan även läsas i åk 5
 • Teknikprofil Produktion
  MG2029 Industriell produktion - planering och styrning 6 hp
  (MG1024 Produktion läses i åk 3, då den är behörighetsgivande kurs för MG2029)

  En av följande två kurser skall väljas:

  MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning 6 hp
  MG2130 Industriell produktion - simulering 9 hp

  Samt en av följande kurser skall väljas, kan läsas i åk 4 eller åk 5

  MG2009 Avancerad tillverkningsteknik 6 hp
  MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs 9 hp
  MG2110 Avancerad mätteknik 9 hp
  MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering 6 hp *
  MG2135 PLM - Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning 9 hp
  MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM 6 hp
  MG2038 Digitala fabriker 6 hp **
  MG2010 Modern industriell mätteknik 6 hp
  * MG2028 är förkunskapskrav
  ** MG2130 är förkunskapskrav
 • Teknikprofil Hållfasthetslära 
  SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6 hp *

  En av följande två kurser skall väljas:

  SE2126 Materialmekanik 9 hp
  SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9 hp

  Samt en av följande kurser skall väljas

  SE2860 Modellering i FEM 8 hp
  SE2137 Utmattning 6 hp
  SE2139 Brottmekanik 6 hp
  SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran 7,5 hp
  SE2121 Biomekanik 9 hp
  * Läses med fördel i åk 3. Ges också i period 1 på engelska.

Årskurs 5

Spår, Fluidmekanik (TEMA)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (18,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MH1004 Materiallära 6,0 Grundnivå
SF1915 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 Grundnivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 Avancerad nivå
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 Grundnivå
MG1024 Produktion 6,0 Grundnivå
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 6,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
En av kurserna SG1220 och SG1217 måste läsas.
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
En av kurserna SG1220 och SG1217 måste läsas.
6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Minst två av de villkorligt valfria kurserna ska läsas, varav minst en av kurserna SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs eller SG1220 Teknisk strömningsmekanik måste läsas.

Ett kandidatexamensarbete oberoende av masterval under årskurs 3 (se listan över villkorligt valfria kurser som presenteras under rubriken "Gemensamma kurser")

Årskurs 4

Årskurs 5

Spår, Hållfasthetsteknik (TEMB)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MH1004 Materiallära 6,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 Grundnivå
SF1915 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 Grundnivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 Avancerad nivå
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 Grundnivå
MG1024 Produktion 6,0 Grundnivå
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 6,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1220 kan läsas istället för SG1217.
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas

samt 

Ett kandidatexamensarbete oberoende av masterval under årskurs 3 (se listan över villkorligt valfria kurser som presenteras under rubriken "Gemensamma kurser")

Årskurs 4

Årskurs 5

Spår, Ljud och vibrationer (TEMC)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF1045 Produktframtagning - Konstruktion 6,0 Grundnivå
MH1004 Materiallära 6,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 Grundnivå
SF1915 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 Grundnivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 Avancerad nivå
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 Grundnivå
MG1024 Produktion 6,0 Grundnivå
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 6,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
SG1220 kan läsas istället för SG1217.
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
SG1217 kan läsas istället för SG1220.
6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas,

samt 

Ett kandidatexamensarbete oberoende av masterval under årskurs 3 (se listan över villkorligt valfria kurser som presenteras under rubriken "Gemensamma kurser")

Årskurs 4

Årskurs 5