Senast ändrad: 2019-11-18
Godkänd: 2019-11-18

Civilingenjörsutbildningen i Maskinteknik omfattar 300 högskolepoäng, vilket i normal studietakt motsvarar 5 års heltidsstudier (10 terminer).

Utbildningens första tre första år (180 högskolepoäng) är i huvudsak på grundnivå.

Under de två avslutande åren (120 högskolepoäng) läser den studerande ett masterprogram.

Masterprogrammens kurser bedrivs i huvudsak på avancerad nivå.

Internationell inriktning

På civilingenjörsutbildningen i Maskinteknik finns en internationell studieinriktning. Denna inriktning väljs under vårterminen i årskurs 1.
I årskurs 2 erbjuds språkstudier inom tyska, franska eller spanska med efterföljande utbytesstudier i årskurs 3 vid något av de europeiska universiteten som ingår i samarbetet. De kurspaket som erbjuds vid utlandsvistelsen är integrerade i civilingenjörsutbildningen i Maskinteknik och motsvarar kurser som i normalfallet läses i årskurs 3 på KTH.

Följande gäller för civilingenjörsutbildning Maskinteknik

Läsåret 2017/2018 ges följande masterprogram som leder till en civilingenjörsexamen i Maskinteknik *

 • Flyg- och rymdteknik
 • Fordonsteknik
 • Hållbar energiteknik
 • Industriell ekonomi
 • Industriell produktion
  Profiler:
  - Industriella IT-system
  - Industriell fogning
  - Production engineering and management
  - Produktionsutveckling
 • Industriell produktutveckling
 • Integrerad produktdesign
  Spår: Innovationsledning och produktutveckling
 • Kärnenergiteknik
 • Marina system
 • Tillämpad matematik och Beräkningsmatematik
 • Teknisk mekanik
 • Teknik och hållbar utveckling

* Utbudet av masterprogram kan komma att revideras, aktuell lista över valbara masterprogram finns på KTHs webb för respektive läsår.

För den studerande som läser något av följande masterprogram:
Industriell ekonomi, Tillämpad matematik eller Teknik och hållbar utveckling krävs en kompletterande teknikprofil för att civilingenjörsexamen ska erhållas.

Följande internationella masterprogram leder också till civilingenjörsexamen i maskinteknik, men den studerande söker i annan antagningsomgång, i konkurrens med externa sökande. Ingen platsgaranti ges till dessa program:

 • Erasmus Mundus program: Teknik och ledning för energi- och miljösystem
 • Aeroelasticitet i turbomaskiner
 • Miljövänliga energisystem 

Följande gäller för civilingenjörsutbildning Industriell teknik och hållbarhet *

Masterprogram som leder till civilingenjörsexamen i Maskinteknik inom utbildningen Industriell teknik och hållbarhet är:

 • Hållbar produktionsutveckling
 • Hållbar energiteknik
 • Industriell ekonomi
 • Industriell produktion
 • Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

* Utbudet av masterprogram kan komma att revideras, aktuell lista över valbara masterprogram finns på KTHs studentwebb för respektive läsår.

Undervisningsspråk
Undervisningen på grundnivå de första tre åren sker i huvudsak på svenska, men engelsk litteratur är vanligt förekommande. De avslutande två årens kurser sker i huvudsak på engelska.