Senast ändrad: 2020-09-17
Godkänd: 2020-09-17

    • Öppen ingång ges under ett läsår och omfattar 60 högskolepoäng, och följs sedan av studier om 240 högskolepoäng under nominellt fyra läsår på något av KTH:s civilingenjörsprogram.
    • Utbildningen på Öppen ingång är på grundnivå.
    • Kurserna på Öppen ingång ges på svenska, men engelskspråkig kurslitteratur kan förekomma.