Utbildningens omfattning och innehåll

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad (CSAMH), Utbildningsplan för kull HT2014

Senast ändrad: 2018-09-24
Godkänd: 2018-09-24

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng vilket motsvarar 5 års heltidsstudier. De tre första åren av utbildningen är i huvudsak på grundnivå och på svenska. De två sista åren är på avancerad nivå och studierna sammanfaller med ett mastersprogram, i regel med engelska som undervisningsspråk.

Kurserna under de två första åren är grundläggande, obligatoriska kurser i matematiskt-naturvetenskapliga ämnen och samhällsbyggnadsteknik. Inför årskurs 3 ges studenterna möjlighet att profilera sig mot en specifik inriktning som förbereder för val till masterprogram och kurser på avancerad nivå. Kurserna i årskurs 3 är obligatoriska.

Ett antal kurser på utbildningen innehåller praktiska och verklighetsnära moment såsom övningar, seminarier, laborationer, fältövningar, studiebesök och projektuppgifter med stark koppling till förekommande arbetsuppgifter i yrkeslivet. Ingenjörsfärdigheter tränas härmed på olika sätt. Utbildningens yrkesprofil markeras redan under den första terminen genom kursen Samhällsbyggnadsprocessen.

Vissa kurser och moment på avancerad nivå i årskurs 4 och 5 är forskningsförberedande.

De inriktningar/fördjupningar som studenterna kan välja inför årskurs 3 är:

  • Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik
  • Byggprojektledning
  • Geografisk-IT
  • Husbyggnads- och anläggningsteknik
  • Mark- och vattenteknik
  • Stadsplanering
  • Trafikteknik

Utbildningens två sista år läses inom ramen för något av masterprogrammen Fastigheter och byggande, Husbyggnads- och anläggningsteknik, Hållbar samhällsplanering och stadsutformning, Miljöteknik och hållbar infrastruktur och Transport och geoinformatik.