Bilaga 1: Kurslista

Magisterprogram, Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling (TAOHM), Utbildningsplan för kull HT2015

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

Kurslista

  1. Förändringsledning, arbetsorganisation och hälsa, 7,5 hp
  2. Bedömningar och åtgärder av den fysiska miljön; Kurs A, 7,5 hp
  3. Bedömningar och åtgärder av den fysiska miljön; Kurs B, 7,5 hp
  4. Arbetsmiljö och ekonomi, 7,5 hp
  5. Kemiska arbetsmiljörisker, 7,5 hp
  6. Säkerhetsstrategier, 7,5 hp
  7. Examensarbete, 15 hp

Periodisering för studenter antagna höstterminen 2015

Kurs                                                                                           Läsår           Period        Studiegång

Förändringsledning, arbetsorganisation och hälsa                            2015/2016        1              Hel- och halvfart

Bedömningar och åtgärder av den fysiska miljön; Kurs A                 2015/2016        1              Helfart

Bedömningar och åtgärder av den fysiska miljön; Kurs B                 2015/2016        2              Hel- och halvfart

Arbetsmiljö och ekonomi                                                               2015/2016        2              Helfart

Kemiska arbetsmiljörisker                                                             2015/2016        3              Hel- och halvfart

Säkerhetsstrategier                                                                      2015/2016        4              Hel- och halvfart

Examensarbete                                                                            2015/2016        3 och 4     Helfart

Bedömningar och åtgärder av den fysiska miljön; Kurs A                 2016/2017        1              Halvfart

Arbetsmiljö och ekonomi                                                               2016/2017        2              Halvfart

Examensarbete                                                                            2016/2017        3 och 4     Halvfart