Utbildningens mål

Masterprogram, biomedicinska material (TBIMM), Utbildningsplan för kull HT2008

Senast ändrad: 2008-05-26
Godkänd: 2008-05-26

Kunskap och förståelse

Färdigheter och förmågor

Värderingsförmåga och förhållningssätt