Utbildningens omfattning och innehåll

Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik (TCOMK), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2020-01-22
Godkänd: 2020-01-22

Kandidatprogrammet är på grundnivå och omfattar 3 år och 180 hp. Utbildningsspråk är engelska.