Senast ändrad: 2011-09-27
Godkänd: 2011-09-27

Studenter på de civilingenjörsprogram där masterprogrammet i datalogi berättigar till civilingenjörsexamen

Studenter på de civilingenjörsprogram vid KTH där masterprogrammet i datalogi berättigar till civilingenjörsexamen vid KTH KTH får påbörja programmet om de vid terminsstarten har slutfört minst 150 hp från årskurs 1–3 inklusive kandidatexamensarbete och de nedan under särskilda behörighetskrav uppräknade kurserna. De har garanterad plats på programmet. Ansökan görs enligt CSC-skolans anvisningar.

Övriga studenter

Grundläggande behörighetskrav: Se KTHs behörighetskrav för masterprogram, länk nedan.

Särskilda behörighetskrav: Utöver allmän behörighet för masterprogram krävs kunskaper i matematik, programmeringsteknik samt datalogi motsvarande kurserna:

  • SF1600 Differential- och integralkalkyl
  • SF1604 Linjär algebra
  • SF1631 Diskret matematik
  • DD1340 Introduktion till datalogi alternativt DD1320/DD1321 Tillämpad datalogi
  • DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet
  • DD1365 Mjukvarukonstruktion, alternativt DD2385 Programutvecklingsteknik
  • IS1200 Datorteknik, alternativt DD2377 Maskinnära programmering och datorarkitektur

Vissa valfria kurser kräver ytterligare förkunskaper.

Ansökan görs via www.studera.nu senast 15 april.

Urval: görs utifrån avklarade högskolepoäng inom intervallet 150-195. Rangordning sker i fallande poängordning. Vid lika meritvärde används lottning för att särskilja de sökande. 

KTHs regelverk: http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning/1.27191