Senast ändrad: 2016-11-07
Godkänd: 2016-11-07

Det nordiska mastersprogrammet miljöteknik omfattar 120 hp och består av tre terminer (90 hp) av kurser samt en termin (30 hp) av examensarbete, dvs 2 år sammanlagt. Kurserna innehåller en kombination av teoretiska kurser, övningar, projektarbete och experiment som syftar till att utveckla studenternas kunskaper och färdigheter inom miljöteknik. Alla kurser är på avancerad nivå. Undervisningsspråk är engelska.

Det nordiska programmet miljöteknik (www.enviro5tech.org) är ett gemensamt tvåårigt mastersprogram som anordnas av Aalto universitet, Chalmers Tekniska Högskola (CTH), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Programmet innefattar fem spår varav KTH ansvarar för spåret miljömanagement tillsammans med DTU.

Miljömanagement är en central del i miljöteknik som fokuserar på samspelet mellan samhället och dess omgivning. För att kunna hantera de utmaningarna kopplade till en uthållig hushållning av naturresurser behövs mångsidiga proffs som kan kombinera grundlig kunskap om lokala och globala miljöproblem med förståelse av verktyg och strategier som syftar till att minska natur- och miljöpåverkan. Detta förutsätter bl a kunskap om modeller, metoder för insamling och analys av miljödata, kunskap om sambanden mellan samhället och miljöproblem samt kunskap om erforderliga styrmedel som kan ändra på människors beteende för att uppnå en hållbar framtid. För att förbereda studenten på sin yrkesroll erbjuder utbildningen inom spåret miljömanagement en sekvens av tekniska och management kurser samt kurser som behandlar samspelet mellan ekonomiska, sociala och miljörelaterade faktorer som bidrar till hållbar utveckling.