Bilaga 2: Inriktningar

Masterprogram, elektromagnetism, fusion och rymdteknik (TEFRM), Utbildningsplan för kull HT2018

Spår, mikrovågsteknik (MIC)

Som studerande i det här spåret förvärvar du kunskaper inom mikrovågsteknik och dess tillämpningar vid utformandet av mikrovågskretsar, mikrovågskomponenter och antenner. Spåret innehåller såväl teoretiskt som praktiskt inriktade kurser, genom vilka du lär dig att modellera och konstruera enheter och system baserade på elektromagnetisk fältteori.

Spår, fotonik (PHS)

Spåret innehåller både teoretisk och experimentell behandling av elektromagnetiska fält vid optiska frekvenser. Det finns ett brett spektrum av tillämpningar omfattande kommunikation, mätningar, avbildning, energi och belysning.

Spår, plasma (PLA)

Det här spåret fokuserar på plasmateori och tillämpningar, inom ett brett område från nya industriella plasmaprocessteknologier till forskning om framtida fusionsenergireaktorer. Ämnen som inkluderas i detta spår är energi och fusionsforskning, teknisk plasmafysik och grundläggande plasmateori.

Spår, rymd (SPA)

Rymdspåret erbjuder en fördjupning i rymdforskning och rymdtillämpningar, från rymdfysik och astrofysik till satellitteknik.  Som student kommer du att bygga upp en förståelse av de processer som formar rymdmiljön både runt jorden och längre bort, och få en inblick i rymdteknik och rymdsystem.