Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, informations- och kommunikationssäkerhet (TICSM), Utbildningsplan för kull HT2010

Senast ändrad: 2011-03-07
Godkänd: 2011-03-11

Utbildningen omfattar två år, 120 hp.

Utbildningen är på avancerad nivå.

Samtliga kurser ges på engelska.