Bilaga 1: Kurslista

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista (TIDAB), Utbildningsplan för kull HT2020

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

Rekommenderad kurs utanför programmet (kan inte räknas med i examen):

  • SF0003 Introduktion i matematik 1,5 hp (kursen ges under mottagninsperioden i augusti).

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Valfria poäng om 7,5 hp läses i åk 2. 

Programutveckling (DPUB)

Årskurs 3

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Valfria poäng om 7,5 hp läses i åk 3.

Information om villkorligt valfria kurser

En av IV1013 Introduktion till datasäkerhet eller EN2720 Etisk hackning måste läsas. 

Sakernas internet (SAIN)

Årskurs 3

Valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Valfria poäng om 7,5 hp läses i åk 2.