Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1018 Programmering I 7,5 hp Grundnivå
IE1204 Digital design 7,5 hp Grundnivå
II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 hp Grundnivå
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
IV1350 Objektorienterad design 7,5 hp Grundnivå
IX1303 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
IX1304 Matematik, analys 7,5 hp Grundnivå
IX1307 Problemlösning i matematik 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Rekommenderad kurs utanför programmet (kan inte räknas med i examen):

  • SF0003 Introduktion i matematik 1,5 hp (kursen ges under mottagninsperioden i augusti).

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (52,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp Avancerad nivå
ID1019 Programmering II 7,5 hp Grundnivå
ID1020 Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp Grundnivå
II1302 Projekt och projektmetoder 7,5 hp Grundnivå
IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 hp Grundnivå
IV1351 Datalagring 7,5 hp Grundnivå
IX1500 Diskret matematik 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Valfria poäng om 7,5 hp läses i åk 2. 

Programutveckling (DPU2)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1206 Operativsystem 7,5 hp Grundnivå
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 hp Grundnivå
II142X Examensarbete inom datateknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
IV1201 Arkitektur och design av globala applikationer 7,5 hp Grundnivå
IX1501 Matematisk statistik 7,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EN2720 Etisk hackning Denna eller IV1013 Introduktion till datasäkerhet måste läsas 7,5 hp Avancerad nivå
IV1013 Introduktion till datasäkerhet Denna eller EN2720 Etisk hackning måste läsas 7,5 hp Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 7,5 hp Grundnivå
DD1318 Programmeringsteknik och tekniska beräkningar 9,0 hp Grundnivå
DD1362 Programmeringsparadigm 6,0 hp Grundnivå
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp Avancerad nivå
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 7,5 hp Avancerad nivå
DM2601 Medieteknik och interaktionsdesign 7,5 hp Avancerad nivå
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 hp Avancerad nivå
HI1037 Internets domännamnsystem 7,5 hp Grundnivå
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 hp Grundnivå
ID1213 Logikprogrammering, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
ID1214 Artificiell intelligens och tillämpningar 7,5 hp Grundnivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp Grundnivå
ID1219 Vidareutveckling och underhåll av programvara 7,5 hp Grundnivå
ID2010 Programmering av interaktiva system 7,5 hp Avancerad nivå
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 hp Avancerad nivå
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 hp Avancerad nivå
ID2208 Programmering av Web-tjänster 7,5 hp Avancerad nivå
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp Avancerad nivå
ID2214 Programmering för data science 7,5 hp Avancerad nivå
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 hp Avancerad nivå
IK1330 Trådlösa system 7,5 hp Grundnivå
IK1332 Sakernas internet 7,5 hp Grundnivå
IL1333 Hårdvarusäkerhet 7,5 hp Grundnivå
IV1023 Avancerad datahantering med XML 7,5 hp Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Valfria poäng om 7,5 hp läses i åk 3.

Information om villkorligt valfria kurser

En av IV1013 Introduktion till datasäkerhet eller EN2720 Etisk hackning måste läsas. 

Sakernas internet (SAIN)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (52,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1206 Operativsystem 7,5 hp Grundnivå
II142X Examensarbete inom datateknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
IK1332 Sakernas internet 7,5 hp Grundnivå
IL1333 Hårdvarusäkerhet 7,5 hp Grundnivå
IS1300 Inbyggda system 7,5 hp Grundnivå
IX1501 Matematisk statistik 7,5 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2214 Programmering för data science 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 7,5 hp Grundnivå
DD1318 Programmeringsteknik och tekniska beräkningar 9,0 hp Grundnivå
DD1362 Programmeringsparadigm 6,0 hp Grundnivå
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
DH2628 Metoder för interaktionsdesign Obs. kan inte läsas tillsammans med DM2601 7,5 hp Avancerad nivå
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp Avancerad nivå
DM2601 Medieteknik och interaktionsdesign Obs. kan inte läsas tillsammans med DH2628 7,5 hp Avancerad nivå
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 hp Avancerad nivå
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp Avancerad nivå
HI1031 Distribuerade informationssystem 7,5 hp Grundnivå
HI1037 Internets domännamnsystem 7,5 hp Grundnivå
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 hp Grundnivå
ID1213 Logikprogrammering, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
ID1214 Artificiell intelligens och tillämpningar 7,5 hp Grundnivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp Grundnivå
ID1219 Vidareutveckling och underhåll av programvara 7,5 hp Grundnivå
ID2010 Programmering av interaktiva system 7,5 hp Avancerad nivå
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 hp Avancerad nivå
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 hp Avancerad nivå
ID2208 Programmering av Web-tjänster 7,5 hp Avancerad nivå
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp Avancerad nivå
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 hp Avancerad nivå
IK1330 Trådlösa system 7,5 hp Grundnivå
IV1013 Introduktion till datasäkerhet 7,5 hp Grundnivå
IV1023 Avancerad datahantering med XML 7,5 hp Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Valfria poäng om 7,5 hp läses i åk 2.