Senast ändrad: 2019-11-22
Godkänd: 2019-11-22

Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå. Särskild behörighet för studier på avancerad nivå, engelska B eller motsvarande. Därutöver gäller: Teknisk kandidat- eller högskoleingenjörsexamen omfattande minst:

• 20 poäng i matematik
• 12 poäng i programmering
• 10 poäng i mekanik och
• 5 poäng i elektronik

Urvalet baseras på en meritvärdering där följande kriterier bedömts: vid vilket universitet grundexamen har utfärdats, resultat på kurser relevanta för programmet, personligt brev med CV och motivering till programval samt rekommendationsbrev.