Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (39,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
CM2000 Mätteknik för hälso- och idrottstillämpningar 8,0 hp Avancerad nivå
CM2005 Idrotts- och arbetsfysiologi 15,0 hp Avancerad nivå
HL2041 Idrottsteknologi 9,0 hp Avancerad nivå
SG2804 Människans rörelsemekanik 7,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
CM2001 Mobila applikationer och dataanalys för idrott 6,0 hp Avancerad nivå
MF2043 Robust mekatronik 6,0 hp Avancerad nivå
MF2103 Inbyggda system för mekatronik 9,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

CM2005 Idrotts- och arbetsfysiologi läses på GiH.

Observera att CM2007 Tillämpad maskininlärning och datautvinning för prestationsanalys är en villkorligt valfri kurs som ges i P3 åk 1.

Av villkorligt valfria kurser, ska minst 3 av följande kurser läsas:
MF2043 Robust mekatronik
CM2001 Mobila applikationer och dataanalys för idrott
CM2007 Tillämpad maskininlärning och datautvinning för prestationsanalys
CM2008 Entreprenörskap i teknik och hälsa
CH2007 Produktdesign i ergonomi och idrott

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (37,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå
HL207X Examensarbete inom teknik och hälsa, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
CH2007 Produktdesign i ergonomi och idrott 7,5 hp Avancerad nivå
CM2007 Tillämpad maskininlärning och datautvinning för prestationsanalys 7,5 hp Avancerad nivå
CM2008 Entreprenörskap i Teknik och hälsa 7,5 hp Avancerad nivå