Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i elektronik och datorteknik (TIEDB), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Valfria kurser om 15 hp läses i årskurs 3.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL1331 VHDL-design 51188 7,5 hp 7,5
IX1501 Matematisk statistik 50048 7,5 hp 7,5
IK1330 Trådlösa system 50831 7,5 hp 7,5
HE1038 Styr- och reglerteknik 60386 7,5 hp 7,5
IL142X Examensarbete inom elektronik och datorteknik, grundnivå 60577 15,0 hp 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID1213 Logikprogrammering, grundkurs 50487 7,5 hp 7,5
ID1206 Operativsystem 50658 7,5 hp 7,5
ID1354 Applikationer för internet, grundkurs 50260 7,5 hp 7,5
IV1351 Datalagring 50748 7,5 hp 7,5
SK1118 Elektromagnetism och vågrörelselära 50244 7,5 hp 7,5
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 60407 7,5 hp 7,5
ID1019 Programmering II 60741 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60926 7,5 hp 7,5
IL1333 Hårdvarusäkerhet 60649 7,5 hp 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system 60565 7,5 hp 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 60329 6,0 hp 6,0
SF1626 Flervariabelanalys 60033 7,5 hp 7,5