Senast ändrad: 2014-03-14
Godkänd: 2014-03-14

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar 2 år heltidsstudier.

Utbildningen bedrivs på avancerad nivå.

Följande teknikinriktningar/teknikspår finns för närvarande inom masterprogrammet:

·         Bioteknik och industriell ekonomi

·         Energisystem och industriell ekonomi

·         Finansiell matematik och industriell ekonomi

·         Integrerad produktion och industriell ekonomi

·         Datateknik och kommunikation samt industriell ekonomi

·         Mekatronik och industriell ekonomi

Undervisningen är i huvudsak på svenska, vissa kurser och kursmoment undervisas på engelska. Undervisningsspråket är i huvudsak på engelska från och med 2012.

Utbildningen karakteriseras av att teknologerna läser kurser i industriell ekonomi parallellt med kurser inom ramen för vald teknikspecialisering, huvudsakligen på avancerad nivå. För att skapa helhet i utbildningen betonas samverkan mellan olika ämnen såväl inom varje årskurs som mellan olika årskurser. Detta sker bl.a. genom programspecifika ämneskurser som löper från och med årskurs ett till och med årskurs två.