Spår, kärnenergiteknik (NUEY)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (38,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 hp Avancerad nivå
SH2600 Reaktorfysik, större kurs 9,0 hp Avancerad nivå
SH2603 Strålskydd, dosimetri och detektorer 6,0 hp Avancerad nivå
SH2702 Reaktorteknologi 8,0 hp Avancerad nivå
SH2773 Kärnkraftsäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KD2290 Reaktorkemi 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp Avancerad nivå
SH2302 Kärnfysik 8,0 hp Avancerad nivå
SH2604 Fjärde generationens reaktorer 6,0 hp Avancerad nivå
SH2605 Strålskadefysik i materia 6,0 hp Avancerad nivå
SH2701 Termohydraulik i kärnkraftsanläggningar 6,0 hp Avancerad nivå
SH2703 Reaktordynamik och stabilitet 6,0 hp Avancerad nivå
SH2704 Monte Carlo metoder och simuleringar i kärnteknik 6,0 hp Avancerad nivå
SH2772 Chemistry and Physics of Nuclear Fuels 8,0 hp Avancerad nivå
SH2774 Numeriska metoder inom kärnkraftsteknik 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Välj minst 4 av föreslagna rekommenderade valfria kurser. 

Spår, förnybar energi (RENE)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (63,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ1402 Energiteknik, introduktionskurs 3,0 hp Grundnivå
MJ1432 Energirelaterat praktiskt projektarbete 9,0 hp Grundnivå
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2413 Energi och miljö 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2492 Förnybar energisystemteknik, avancerad kurs 15,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2494 Polygenerering 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2496 Innovation och entreprenörskap i uthållig energiteknik 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2429 Strömningsmaskiner 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2470 Instrument för analys av klimatpåverkan 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2473 Energipolitik 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2495 Experimentell energiteknik 8,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Välj en av de villkorligt valfria kurserna: MJ2473, MJ2495, MJ2429, MJ2470, MJ2424

Spår, smarta elektriska nätverk och system (SENS)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (6,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EI2436 Elnätsteknologi och ställverkskonstruktion 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Villkorligt valbara kurser väljer minst 24 hp.

Spår, smarta städer (SMCS)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (37,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EG2021 Analys av elkraftsystem, del 1 7,5 hp Avancerad nivå
EH2740 IT tillämpningar i elkraftsystemet, grundkurs 7,5 hp Avancerad nivå
EJ2300 Effektelektronik 7,5 hp Avancerad nivå
MJ2682 Tillämpad miljösystemanalys 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2686 "Smart Cities" och klimatåtgärder, större kurs - projektbaserad 9,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EG2040 Vindkraftsystem 7,5 hp Avancerad nivå
EG2050 Systemplanering 7,5 hp Avancerad nivå
EG2110 Stabilitet och styrning av elkraftsystem 7,5 hp Avancerad nivå
EJ2200 Elektriska maskiner och drivsystem 7,5 hp Avancerad nivå
EJ2400 Elektrisk traktion 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2630 Avfallshantering, fortsättningskurs 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2663 Miljömanagement 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Välj minst 3-4 (22,5hp) av föreslagna rekommenderade valfria kurser.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (43,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EI2600 Innovationsprocesser och entreprenörskap inom elkrafttekniken 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2685 "Smart Cities" och klimatåtgärder- projektbaserad 7,5 hp Avancerad nivå
MJ273X Examensarbete inom industriell ekologi, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

För studenter som läser årskurs 2 hösttermin 13/14

Välj minst 3-4 (16,5hp) av föreslagna rekommenderade valfria kurser