Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, innovativ energiteknik (TIETM), Utbildningsplan för kull HT2013

Spår, kärnenergiteknik (NUEY)

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Välj minst 4 av föreslagna rekommenderade valfria kurser. 

Spår, förnybar energi (RENE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Välj en av de villkorligt valfria kurserna: MJ2473, MJ2495, MJ2429, MJ2470, MJ2424

Spår, smarta elektriska nätverk och system (SENS)

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Villkorligt valbara kurser väljer minst 24 hp.

Spår, smarta städer (SMCS)

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Välj minst 3-4 (22,5hp) av föreslagna rekommenderade valfria kurser.

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

För studenter som läser årskurs 2 hösttermin 13/14

Välj minst 3-4 (16,5hp) av föreslagna rekommenderade valfria kurser