Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, smarta städer (SMCS)

Kurser (SMCS)

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

För studenter som läser årskurs 2 hösttermin 13/14

Välj minst 3-4 (22,5hp) av föreslagna rekommenderade valfria kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2685 "Smart Cities" och klimatåtgärder- projektbaserad 7,5 hp 3,0 4,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF2507 Hållbara byggnader - design, bygg och drift 7,5 hp 7,5
AG2116 City Networks in Regional Contexts 7,5 hp 7,5
AG2143 Sustainable Rural and Urban Development 7,5 hp 7,5
AG2806 Bebyggelsens miljöpåverkan 7,5 hp 7,5
MJ2691 Teknik och hållbar utveckling 6,0 hp 6,0
MJ273X Examensarbete inom industriell ekologi, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
AH2170 Transport Data collection and Analysis 7,5 hp
EH2750 IT tillämpningar i elkraftsystemet, fortsättningskurs 7,5 hp
MJ2611 Introduction Industrial Ecology 6,0 hp
MJ2682 Tillämpad miljösystemanalys 6,0 hp