Senast ändrad: 2019-09-13
Godkänd: 2019-09-13

Utbildningens upplägg

Each academic year consists of two semesters which are 20 weeks each, and each semester is further divided into two study periods.

Typically most of the mandatory courses are taught in the first year of the programme. The last semester of the second year is dedicated to the master degree project (30 credits). The first semester of the second year may be used for academic and or cross-organizational (industry, healthcare sector) mobility.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.