Senast ändrad: 2016-11-10
Godkänd: 2016-11-10

Nominell studietid är 3 år, vilket innebär 180 högskolepoäng och utbildningen är på grundläggande nivå.
Utbildningen ges på svenska.