Behörighet och urval

Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik (TIMEL), Utbildningsplan för kull VT2014

Senast ändrad: 2016-05-25
Godkänd: 2016-05-25

För tillträde till utbildningen krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet i Matematik kurs D, Fysik kurs B, Kemi kurs A. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd eller 3. 

Betygsurval tillämpas på två tredjedelar av platserna. Platserna fördelas proportionellt utifrån antalet behöriga sökande i två grupper. Provurval tillämpas på en tredjedel av platserna per utbildning.

I övrigt hänvisas till http://www.kth.se/utbildning/anmalan-antagning-behorighet