Senast ändrad: 2016-04-15
Godkänd: 2016-04-15

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar 2 år heltidsstudier.

Utbildningen är i huvudsak på avancerad nivå.

Undervisningsspråket är engelska.