Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2003 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 51983 7,5 hp 7,5
ME2502 Förändringsprojekt inom Industrial Management 51985 12,0 hp 6,0 6,0
ME2069 Ledning av forskning och innovation 51984 6,0 hp 6,0
ME210X Examensarbete inom industriell ekonomi, avancerad nivå 61513 30,0 hp 15,0 15,0