Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, integrerad produktdesign (TIPDM), Utbildningsplan för kull HT2013

Spår, integrerad produktutveckling (IPDB)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Valfritt block (2 kurser ska väljas under åk 1+2):

MF2006
MF2023(ej CDEPR )

MF2038
MG2020

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Valfritt block (2 kurser ska väljas under åk 1+2):

MF2006
MF2023(ej CDEPR )

MF2038
MG2020

Spår, teknisk design (IPDC)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Välj en av dessa (åk 1 eller åk 2):

MF2037

MF2038

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

En av dessa kurser ska läsas i åk 1 eller 2:

MF2037
MF2038

Spår, produktinnovation (IPDD)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Studenter som läser CDEPR eller CMAST måste välja minst 18hp tekniska kurser på avancerad under årskurs 1 och 2 i följande område:

Maskinkonstruktion
Produktion
Energi

Årskurs 2