Årskurs 1

Högskoleingenjörsutbildning i teknik och ekonomi (TITEH), Utbildningsplan för kull VT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Inriktningar

Medicinsk teknik (CBH) (METL)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF1006 Linjär algebra och analys 50775 10,0 5,0 5,0
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 50606 6,0 3,0 2,5
HL1201 Medicin och medicinsk teknik 50626 12,0 7,0 0,5
HE1026 Digitalteknik 50630 6,0 6,0
HI1024 Programmering, grundkurs 50776 8,0 1,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF1009 Introduktionskurs i matematik 40009 1,5

Byggteknik och design (ABE) (TIBY)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AF1731 Byggteknik 1, småhus, tekniskt arbete, Cad 1 50479 7,5 7,5
HF1904 Linjär algebra 50820 5,0 5,0
AF1734 Byggnadsmekanik 1 50514 5,0 2,5 2,5
AF1732 Byggteknik 2, storahus, materiallära, Cad 2, Anläggning A 50491 10,0 10,0
HF1905 Matematisk analys 50821 5,0 2,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF1009 Introduktionskurs i matematik 40014 1,5

Datateknik (CBH) (TIDA)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 50607 6,0 3,0 3,0
HF1006 Linjär algebra och analys 50775 10,0 5,0 5,0
HI1024 Programmering, grundkurs 50624 8,0 7,0 1,0
HE1026 Digitalteknik 50608 6,0 6,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF1009 Introduktionskurs i matematik 40003 1,5
HF1010 Introduktionskurs i datateknik 40004 1,5

Datateknik (EECS) (TIDB)

Rekommenderade kurser utanför programmet (kan inte räknas med i examen)

  • SF0003 Introduktion i matematik 1,5 hp (kursen ges under mottagningsperioden i augusti)
  • DD101N Förberedande kurs i programmerin och datalogiskt tänkande 3 hp
  • LS1562 Svenska för högre studier och arbetsliv 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II1300 Ingenjörsmetodik 50651 7,5 7,5
IX1307 Problemlösning i matematik 50400 7,5 7,5
ID1018 Programmering I 50752 7,5 7,5
IE1204 Digital design 50599 7,5 7,5

Elektronik och datorteknik (EECS) (TIED)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II1300 Ingenjörsmetodik 50651 7,5 7,5
IX1307 Problemlösning i matematik 50400 7,5 7,5
ID1018 Programmering I 50752 7,5 7,5
IE1204 Digital design 50599 7,5 7,5

Elektroteknik (CBH) (TIEL)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 50607 6,0 3,0 3,0
HF1006 Linjär algebra och analys 50775 10,0 5,0 5,0
HI1024 Programmering, grundkurs 50713 8,0 7,0 1,0
HE1026 Digitalteknik 50630 6,0 6,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF1009 Introduktionskurs i matematik 40009 1,5
HF1010 Introduktionskurs i datateknik 40008 1,5

Kemiteknik (CBH) (TIKE)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KH1123 Allmän kemi 1 50682 6,0 5,0 1,0
KH1150 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 50684 9,0 7,0 2,0
KH1111 Matematik 50681 15,0 3,0 6,0
KH1124 Allmän kemi 2 50683 6,0 6,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KH0001 Introduktionskurs i matematik 40011 1,5
KH0002 Introduktionskurs i kemi 40012 1,5
KH1406 Skriftlig presentationsteknik för ingenjörer 50680 7,5 0,5

Maskinteknik (ITM) (TIMA)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ML1000 Matematik för ingenjörer 51211 11,0 5,0 6,0
ML1110 Maskinteknik, introduktionskurs 51221 9,0 4,0 5,0
ML1200 Material och produktion, allmän kurs 51222 10,0 6,0 4,0