Årskurs 1

Högskoleingenjörsutbildning i teknik och ekonomi (TITEH), Utbildningsplan för kull VT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Inriktningar

Medicinsk teknik (CBH) (METL)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF1006 Linjär algebra och analys 10,0 5,0 5,0
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6,0 3,0 2,5
HL1201 Medicin och medicinsk teknik 12,0 7,0 0,5
HE1026 Digitalteknik 6,0 6,0
HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 1,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF1009 Introduktionskurs i matematik 1,5

Byggteknik och design (ABE) (TIBY)

Datateknik (CBH) (TIDA)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6,0 3,0 3,0
HF1006 Linjär algebra och analys 10,0 5,0 5,0
HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 7,0 1,0
HE1026 Digitalteknik 6,0 6,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF1009 Introduktionskurs i matematik 1,5
HF1010 Introduktionskurs i datateknik 1,5

Datateknik (EECS) (TIDB)

Rekommenderade kurser utanför programmet (kan inte räknas med i examen)

  • SF0003 Introduktion i matematik 1,5 hp (kursen ges under mottagningsperioden i augusti)
  • DD101N Förberedande kurs i programmerin och datalogiskt tänkande 3 hp
  • LS1562 Svenska för högre studier och arbetsliv 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 7,5
IX1307 Problemlösning i matematik 7,5 7,5
ID1018 Programmering I 7,5 7,5
IE1204 Digital design 7,5 7,5

Elektronik och datorteknik (EECS) (TIED)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 7,5
IX1307 Problemlösning i matematik 7,5 7,5
ID1018 Programmering I 7,5 7,5
IE1204 Digital design 7,5 7,5

Elektroteknik (CBH) (TIEL)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6,0 3,0 3,0
HF1006 Linjär algebra och analys 10,0 5,0 5,0
HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 7,0 1,0
HE1026 Digitalteknik 6,0 6,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF1009 Introduktionskurs i matematik 1,5
HF1010 Introduktionskurs i datateknik 1,5

Kemiteknik (CBH) (TIKE)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KH1123 Allmän kemi 1 6,0 5,0 1,0
KH1150 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 9,0 7,0 2,0
KH1111 Matematik 15,0 3,0 6,0
KH1124 Allmän kemi 2 6,0 6,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KH0001 Introduktionskurs i matematik 1,5
KH0002 Introduktionskurs i kemi 1,5
KH1406 Skriftlig presentationsteknik för ingenjörer 7,5 0,5

Maskinteknik (ITM) (TIMA)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ML1000 Matematik för ingenjörer 11,0 5,0 6,0
ML1110 Maskinteknik, introduktionskurs 9,0 4,0 5,0
ML1200 Material och produktion, allmän kurs 10,0 6,0 4,0