Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, medicinsk bioteknologi (TMBIM), Utbildningsplan för kull HT2017

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (55,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 Avancerad nivå
BB1030 Mikrobiologi
Obligatorisk för studenter som antagits från CTKEM
9,0 Grundnivå
BB1160 Eukaryot cellbiologi
Obligatorisk för studenter som antagits från CTKEM
7,5 Grundnivå
BB2160 Strukturbiologi 7,5 Avancerad nivå
BB2441 Bioinformatik 7,5 Avancerad nivå
BB2470 Genetik och genomik 10,0 Avancerad nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
BB1000 Programmering i Python 7,5 Grundnivå
BB2020 Molekylär enzymologi 7,5 Avancerad nivå
BB2280 Molekylär modellering 7,5 Avancerad nivå
BB2330 Växtbioteknik 7,5 Avancerad nivå
BB2445 Immunsystemet vid hälsa och sjukdom 6,0 Avancerad nivå
BB2460 Biokatalys 7,5 Avancerad nivå
BB2530 Mikro och nanoteknologier inom bioteknologi 6,0 Avancerad nivå
DD2404 Tillämpad bioinformatik 7,5 Avancerad nivå
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 Avancerad nivå
ME2824 Från forskning till företagande 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Årskurs 1 består av obligatoriska kurser samt rekommenderade kurser. Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (49,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
BB200X Examensarbete inom bioteknik, avancerad nivå 30,0 Avancerad nivå
BB2170 Läkemedelsutveckling 6,0 Avancerad nivå
BB2290 Molekylär biomedicin 7,5 Avancerad nivå
BB2510 Proteomik 6,0 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2008 Bioteknologins etik 7,5 Avancerad nivå
BB2010 Miljötoxikologi 9,0 Avancerad nivå
BB2020 Molekylär enzymologi 7,5 Avancerad nivå
BB2490 Analys av data från storskaliga molekylärbiologiska experiment 7,5 Avancerad nivå
BB2570 System- och livscykelanalys 7,5 Avancerad nivå
KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs 7,5 Avancerad nivå
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 Avancerad nivå
ME2016 Project Management: Leadership and Control 6,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2017. Det kan ske förändringar. Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter.

Årskurs 2 består av obligatoriska kurser samt rekommenderade kurser, och avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå.

Årskurs 3