Årskurs 2

Masterprogram, medicinsk bioteknologi (TMBIM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Spår, medicinska tillämpningar av bioteknik (MABT)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
CB2090 Läkemedelsutveckling 50847 7,5 7,5

Spår, omics (OMIC)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
CB2030 Systembiologi 50535 7,5 7,5