Årskurs 2

Masterprogram, medicinsk bioteknologi (TMBIM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
CB2090 Läkemedelsutveckling 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
CB2030 Systembiologi 7,5 hp 7,5