Senast ändrad: 2019-03-12
Godkänd: 2019-03-12

Medicinsk bioteknologi är ett tvåårigt masterprogram på 120 högskolepoäng på avancerad nivå. Undervisningsspråket är engelska.