Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

Första året läses antingen på KTH eller UPC

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (48,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ240X Examensarbete inom energiteknik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
MJ2502 Industriell dynamik för innovation i kombinerade energisystem 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2503 Polygenerering - småskaliga system 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2504 Årets integrerade projekt i hållbar energi 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

 

MJ2504 "Integrated project of the year in sustainable energy" 6 hp ska läsas av alla studenter antagna till TMESM oavsett lärosäte (p.1-4).

Två av de villkorligt valfria ska läsas motsvarade 12 hp.