Senast ändrad: 2014-02-05
Godkänd: 2014-02-13

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar två års heltidsstudier. Utbildningens nivå är i huvudsak på avancerad nivå.

Alla obligatoriska kurser är på avancerad nivå, men vissa valfria och villkorligt valfria kurser kan vara på grundnivå.

Undervisningen är i huvudsak på engelska. Alla obligatoriska kurser ges på engelska, men vissa valfria och villkorligt valfria kurser kan ges på svenska. Det kommer dock att vara möjligt att nå fram till en examen med endast kurser givna på engelska.

Utbildningen innehåller inga inriktningar, men två skilda spår beroende på om studenten som börjar programmet har en medicinteknisk grundexamen eller ej