Årskurs 1

Masterprogram, makromolekylära material (TMMMM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

I årskurs 1 läses två obligatoriska kurser samt minst tre av de villkorligt valfria kurserna samt rekommenderade kurser. Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år.

Kurserna KF2110 och AK2036 är obligatoriska kurser för alla studerande på programmet, med undantag för de som är antagna med programbakgrund Materialdesign (CMATD), som istället läser följande två obligatoriska kurser: KD1230 och AK2036. Har man redan läst kursen KD1230 ska man istället läsa en rekommenderad kurs eller villkorligt valfri kurs.

CBIOT-studenter som ska ha civilingenjörsexamen i bioteknik ska välja 2 av följande kurser;
BB2460 Biokatalys, 7.5 hp
BB2020 Molekylär enzymologi, 7,5 hp
BB2425 Glykobioteknik, 7,5 hp

NORDIC MASTER spår Polymerteknologi
I årskurs 1 läses fyra obligatoriska kurser samt fyra rekommenderade kurser. Se under inriktningar.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KF2110 Materials mekaniska egenskaper
Läses ej av studerande med programbakgrund Materialdesign (CMATD)
7,5 7,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 60339 7,5 7,5
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik
Läses av studenter med programbakgrund Materialdesign (CMATD) som tidigare inte har läst kursen
60515 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KF2140 Polymerfysik 7,5 7,5
KF2460 Biofibrernas kemi 7,5 7,5
KF2130 Polymerkemi 7,5 7,5
KF2450 Fiberteknologi - Naturliga och syntetiska fibrer 60557 7,5 7,5
KD2155 Fasta tillståndets kemi: struktur och metoder 60527 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs 7,5 7,5
KE2310 Hållbara system för värme-, el- och materialproduktion 7,5 7,5
BB2020 Molekylär enzymologi 7,5 7,5
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 9,0
KD2350 Ytor, kolloider och mjuka material 7,5 7,5
BB2460 Biokatalys 60547 7,5 7,5
KF2180 Biopolymerer 60555 7,5 7,5
ME2814 Idégenerering 60682 7,5 7,5
BB2425 Glykobioteknik 60664 7,5 7,5
KF2190 Polymera material: Struktur och egenskaper 60556 7,5 7,5
KF2480 Bioraffinaderiets kemi 60558 7,5 7,5
KF2495 Polymera kompositer - mikro- och nanoskala 60559 7,5 7,5

Inriktningar

Spår, polymerteknologi (POTE)

Nordic Master in Polymertechnology

  • I årskurs 1 läses fyra obligatoriska kurser
  • samt 4 rekommenderade kurser
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KF2140 Polymerfysik 7,5 7,5
KF2110 Materials mekaniska egenskaper 7,5 7,5
KF2130 Polymerkemi 7,5 7,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 60339 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KF2460 Biofibrernas kemi 7,5 7,5
KF2180 Biopolymerer 60555 7,5 7,5
KF2450 Fiberteknologi - Naturliga och syntetiska fibrer 60557 7,5 7,5
ME2814 Idégenerering 60682 7,5 7,5
KF2190 Polymera material: Struktur och egenskaper 60556 7,5 7,5
KF2480 Bioraffinaderiets kemi 60558 7,5 7,5
KF2495 Polymera kompositer - mikro- och nanoskala 60559 7,5 7,5