Årskurs 2

Masterprogram, media management (TMMTM), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2558 Mediemanagement 15,0 hp 7,5 7,5
DM2571 Framtidens medier 10,0 hp 5,0 5,0
DA221X Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå
För studenter antagna på ett masterprogram på CSC
30,0 hp 15,0 15,0