Årskurs 2

Masterprogram, media management (TMMTM), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DM2558 Mediemanagement 15,0 7,5 7,5
DM2571 Framtidens medier 10,0 5,0 5,0
DA221X Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå
För studenter antagna på ett masterprogram på CSC
30,0 15,0 15,0