Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM2572 Teori och metod för Medieteknik 7,5 hp 7,5
ME1039 Industriell Ekonomi och Entreprenörskap inom Media och IKT 7,5 hp 7,5
DM2575 Programintegrerande kurs i media management 4,0 hp 0,5 0,5 0,5 0,5
DM2579 Medieproduktion 7,5 hp 7,5
DM2556 Interkulturell kommunikation 7,5 hp 7,5
DM2562 Leda och hantera digital förändring 7,5 hp 7,5
DM2077 Mediejuridik 7,5 hp 7,5
DM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2016 Project Management: Leadership and Control 6,0 hp 6,0
ME2718 Management och strategi 7,5 hp 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans Platsbegränsad kurs 7,5 hp 7,5
DM2573 Hållbarhet och medieteknik 7,5 hp 7,5
ME2089 Ledarskap i tvärkulturella och industriella kontexter 6,0 hp 6,0
ME2092 Ledarskap för teknologisk innovation och kreativitet 6,0 hp 6,0
AK2014 Beslutsteori Platsbegränsad kurs 7,5 hp 7,5
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 hp 6,0
ME2093 Teknisk och industriell omvandling 6,0 hp 6,0
ME2816 Genomförande Platsbegränsad kurs 7,5 hp 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 9,0 hp 4,5 4,5
DM2578 Social Media Technologies 7,5 hp 7,5
DM2582 Media Lab Platsbegränsad kurs 7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship 7,5 hp 7,5
ME2075 Ledarskap och makt i industriella organisationer: genusperspektiv och aspekter på mångfald 6,0 hp 6,0
ME2826 Socialt entreprenörskap Platsbegränsad kurs 7,5 hp 7,5