Senast ändrad: 2019-05-22
Godkänd: 2019-05-22

Grundläggande behörighet

En kandidatexamen som motsvarar en svensk kandidatexamen på 180 högskolepoäng eller motsvarande kompetens från ett internationellt erkänt universitet.

För mer information om grundläggande behörighet se (på engelska):https://www.kth.se/en/studies/master/molecular-techniques-life-science/entry-requirements 

Särskild behörighet

Förutom den grundläggande behörigheten krävs även:

  • Kurser i livsvetenskap, t. ex. kurser i cellbiologi, biokemi, mikrobiologi, genteknologi eller molekylärbiologi motsvarande minst 20 högskolepoäng.
  • Kurser i teoretisk matematik motsvarande minst 10 högskolepoäng.
  • Engelskakunskaper motsvarande "Engelska B" från svenskt gymnasium.

Engelskakunskaperna visas vanligtvis genom ett internationellt erkänt test.

För mer information om hur engelskakunskaperna visas, se (på engelska): https://www.kth.se/en/studies/master/molecular-techniques-life-science/entry-requirements 

Nödvändiga dokument

Alla ansökningar till programmet ska innehålla betygsutdrag, examensbevis, bevis för kunskaper i engelska etc.

Detaljerad information om nödvändiga dokument finns här (på engelska): https://www.kth.se/en/studies/master/molecular-techniques-life-science/entry-requirements

Därutöver krävs följande dokument:

  • Curriculum vitae
  • Rekommendationsbrev (minst 1 högst 3)
  • Beskrivning och dokumentation av relevant arbetslivserfarenhet, om sådan finns
  • Summary sheet, fullständigt ifyllt

Urval
Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat (t. ex. betyg, meritämnen och engelska), motivation för studierna (t. ex. motivationstext i Summary sheet, referenser, kurser, och relevant arbetslivserfarenhet). Meritvärderingen görs i skala 1-75.

För vidare information se KTHs generella antagningsordning på www.kth.se