Årskurs 1

Masterprogram, molekylär vetenskap och teknik (TMVTM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

I årskurs 1 läses en obligatorisk kurs samt minst tre av de villkorligt valfria kurserna samt rekommenderade kurser.

Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år.

Studenter som läser civilingenjörsutb i Bioteknik och vill få en civilingenjörsexamen i bioteknik ska läsa följande kurser:
BB2460 Biokatalys, 7.5 hp
BB2020 Molekylär enzymologi ,7,5 hp

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 60339 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs 7,5 7,5
KD2360 Kvantkemi 9,0 9,0
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 9,0
KD2350 Ytor, kolloider och mjuka material 7,5 7,5
KD2330 Analytiska separationer 60528 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
BB2020 Molekylär enzymologi 7,5 7,5
BB2460 Biokatalys 60547 7,5 7,5
KD2340 Molekylär termodynamik 60529 7,5 7,5
ME2814 Idégenerering 60682 7,5 7,5
KD2155 Fasta tillståndets kemi: struktur och metoder 60527 7,5 7,5
KD2370 Foto-, strålnings- och radikalkemi 60530 7,5 7,5