Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EP2910 Kommunikationsnät I 7,5 hp Avancerad nivå
EP2920 Kommunikationsnät II 7,5 hp Avancerad nivå
EP2930 Köteori 7,5 hp Avancerad nivå
EP2940 Internettjänster och trafikmätningar 7,5 hp Avancerad nivå
EP2950 Trådlösa nätverk 7,5 hp Avancerad nivå
EP2960 Programmering av mobiltjänster 7,5 hp Avancerad nivå
EP2970 Simulering av kommunikationsnät 7,5 hp Avancerad nivå
EP2980 Trådlösa sensornät 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätverk 7,5 hp Avancerad nivå
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp Avancerad nivå
EP2400 Nätverksalgoritmer 7,5 hp Avancerad nivå
EP240X Examensarbete inom kommunikationsnät, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå