Senast ändrad: 2016-01-26
Godkänd: 2016-01-26

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet för att bli antagen till masterprogrammet krävs avlagd kandidatexamen, vilket motsvarar ett svensk kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande akademiska meriter från ett internationellt erkänt universitet. Eleverna ska ha dessutom goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift. Sökande ska bevisa goda kunskaper i engelska. För alla program på KTH där engelska är undervisningsspråket, är det specifika kravet  Engelska B/6 eller motsvarande.

Särskild behörighet

Särskild behörighet till programmet krävs att den tidigare examen ska innehålla:

  • kurser för minst 60 högskolepoäng inom elektroteknik, datateknik eller datavetenskap
  • grundläggande kurser i matematik, analys, linjär algebra och matematisk statistik
  • kurser väl godkänd i programmering (helst C eller Java).

Det rekommenderas att sökande har erfarenhet av att lösa problem med hjälp av beräkningsprogram, speciellt MATLAB och har godkända kurser i områderna operativsystem och signaler och system.

De särskilda behörighetskraven kan bedömas som icke-uppfyllda om:

  1. den genomsnittliga betyget är lägre än 75% av det högsta betyg
  2. examens beviljande institutionen inte anses uppfylla godtagbar kvalitet av myndigheterna i det land där institutionen är belägen
  3. examen inte uppfyller kraven för antagning till motsvarande masternivå i det land där examen är beviljad.

Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat (t. ex. betyg, meritämnen och engelska), motivation för studierna (t. ex. motivationsbrev, referenser, kurser och relevant arbetslivserfarenhet). Meritvärderingen görs i skala 1-75.