Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp 7,5
IK2554 Röst över IP (VoIP) i praktiken 7,5 hp 7,5
IK2200 Kommunikationssystem 15,0 hp 7,5 7,5
IK2207 Kommunikationssystem 18,0 hp 7,5 10,5
IK2208 Kommunikationssystem 24,0 hp 12,0 12,0
IK2209 Kommunikationssystem 30,0 hp 15,0 15,0
ID2212 Nätverksprogrammering med Java 7,5 hp 7,5
IK2205 Inter Domain Routing 7,5 hp 7,5