Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Inriktningar

Spår, fluidmekanik (TEMA)

Kurser (TEMA)

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2180 Ickelinjär akustik 6,0 hp 6,0
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp 6,0 3,0
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9,0 hp 3,0 6,0

Spår, hållfasthetsteknik (TEMB)

Kurser (TEMB)

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp 6,0
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp 7,5
SG2870 Icke - linjära finita elementmetoder 7,0 hp 7,0
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp 6,0
SG2150 Stelkroppsdynamik 7,0 hp

Spår, ljud och vibrationer (TEMC)

Kurser (TEMC)

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp 6,0 3,0
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9,0 hp 3,0 6,0