Årskurs 2

Masterprogram, teknisk mekanik (TTEMM), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Spår, fluidmekanik (TEMA)

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SD2180 Ickelinjär akustik 6,0 6,0
SE2126 Materialmekanik 9,0 6,0 3,0
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9,0 3,0 6,0

Spår, hållfasthetsteknik (TEMB)

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 6,0
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 7,5
SG2870 Icke - linjära finita elementmetoder 7,0 7,0
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 6,0
SG2150 Stelkroppsdynamik 7,0

Spår, ljud och vibrationer (TEMC)

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SE2126 Materialmekanik 9,0 6,0 3,0
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9,0 3,0 6,0